Sijainti Palaute In English
Ajankohtaista
Etelä-Pohjanmaa
Suunnitelmat ja ohjelmat
Hankerahoitus
Päätöksenteko
Tehtävät ja henkilöstö
Tietopalvelu
Yhteystiedot
Linkit

Muut sivustot
Hae sivustosta

POSTIOSOITE:
PL 109
60101 Seinäjoki

Osoite:
Kampusranta 9 C


BSR InnoReg

logo  

Hanke on päättynyt

BSR InnoReg- tiivistelmä

Tammikuussa 2009 käynnistyneen BSR InnoReg -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat osallistuvien alueiden kehittäjäorganisaatiot, jotka tarjoavat palveluja pk-yrityksille. Hankkeessa pyritään ennen kaikkea parantamaan näiden organisaatioiden valmiuksia vastata paremmin tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin, jotta ne voisivat käyttää tehokkaammin niukkoja resursseja ja tarjota yrityksille parempia ja kohdistetumpia tukipalveluita.

Hankkeessa pyritään myös lisäämään päätöksentekijöiden tietoisuutta Itämeren alueen innovaatioyhteistyön mahdollisuuksista ja alueellisten resurssien kohdentamisesta niin, että alueen kilpailukyky säilyisi ja vahvistuisi pitkällä aikavälillä. BSR InnoReg -hanke saa rahoituksen Itämeren alueen valtioiden välisen yhteistyön rahoitusohjelmasta.

Päätavoitteet
  1. Valmistella alueellisille ja paikallisille päätöksentekijöille suunnattu kehittämispoliittinen kannanotto/suositus (Memorandum of Understanding) tukemaan strategista alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämistä.
  2. Vahvistaa yrityspalveluja tarjoavien kehittäjäorganisaatioiden valmiuksia vastata pitkän tähtäimen tulevaisuuden kilpailukykyhaasteisiin.
  3. Kehittää ja testata konkreettisia yritysten innovaatiovalmiuksia parantavia työkaluja ja käytäntöjä
  4. Edistää innovaatiotoimijoiden kansainvälisiä verkostoja Itämeren alueella
Toiminnot

Hankkeen aikana partnerialueilla analysoidaan kehittäjäorganisaatioiden pitkän aikavälin kehitystarpeita ja arvioidaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Tästä syntyy pohja kehittämisohjelmille. Valmistelut toteututetaan sekä alueellisissa että kansainvälisissä workshopeissa. Lisäksi pilottihankkeissa kehitetään ja testataan yhteistyössä yrityksille suunnattuja innovaatiopalveluja.

Päätulokset

Hankkeessa tuotetaan alueellisille ja paikallisille päätöksentekijöille kehittämispolittinen kannanotto/suositus innovaatioympäristöjen kehittämiseksi. Kannanotto/suositus sisältää tietoa Itämeren alueen innovaatioyhteistyön potentiaalista sekä suosituksia innovaatiota tukevien järjestelmien vahvistamiseksi metropolialueiden ulkopuolella.

Partnerit

Hankkeen vetäjän, Suomen Itämeri-instituutin lisäksi siihen osallistuu 17 partneria kuudesta Itämeren alueen maasta metropolialueiden ulkopuolisilta alueilta. Partnerit ovat alue- ja paikallisviranomaisia, teknologiakeskuksia, tiede- ja teknologiapuistoja sekä aluekehitysorganisaatioita Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Muita suomalaisia partnereita ovat Pirkanmaan liitto ja Hermia Yrityskehitys Oy Tampereelta sekä Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen Teknologiakeskus Seinäjoelta.

BSR InnoReg Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti osana hanketta alueellisia työpajoja maakunnan toimijoille sekä kansainvälisiä koulutusmoduuleja hankkeen kansainvälisille toimijoille Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilta hankittuna ostopalveluna. Myös alueella toteutettavien arviointien ja haastattelujentoteuttajana toimi Ruralia-instituutti. Alueellisten työpajojen ja haastattelujen tuloksena Ruralia-instituutti on laatinut ”Ruoan tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla” –selvityksen, johon on koottu alueen kehittäjäorganisaatioiden näkemyksiä.

Tutustu ”Ruoan tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla” selvitykseen täällä.  

Syksyllä 2009 Seinäjoelle kokoontui kansainvälinen joukko innovaatiotoimijoita Itämeren maista ensimmäiseen kansainväliseen koulutustilaisuuteen. Katso Trissa TV:n tekemä uutisvideo Seinäjoen koulutustilaisuudesta.

 

Osana BSR InnoReg-hanketta järjestettiin tammikuussa 2010 Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistykseltä hankittuna ostopalveluna maakunnan nuorille suunnattu Innovaatiopäivä Opinlakeus -messujen yhteyteen. Tapahtumassa oli mahdollisuus tehdä omia kokeita ja saada tietoa maakunnan innovaatiotoiminnasta.

Lue lisää innovaatiopäivästä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen internetsivuilta

Katso Trissa TV:n tekemä uutisvideo Innovaatiopäivästä

 

Ajankohtaista

BSR InnoRegin ensimmäinen tiedotuslehti

Henkilöt hankkeessa:

Etelä-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja hankkeen toteutuksesta Etelä-Pohjanmaalla antaa projektipäällikkö Jaakko Hallila p. 040 3565 630, jaakko.hallila(at)etela-pohjanmaa.fi

Jaakko Hallila

Projektikoordinaattori Elina Koivulahti p. 040 736 2043, elina.koivulahti(at)etela-pohjanmaa.fi.

 

Maksatuksista vastaa Tuuliina Tuominen

Tuuliina Tuominen

Hankkeen poliittisessa työryhmässä Etelä-Pohjanmaata edustaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markus Aaltonen.

Markus Aaltonen

Yhteistyötahot Etelä-Pohjanmaalla BSR InnoReg hankkeessa:

Ruralia-instituutti

http://www.helsinki.fi/ruralia/

pia_kattelus

Koulutussuunnittelija, Pia Kattelus
050 415 1165
pia.kattelus(at)helsinki.fi

Marja_Kerttu_Kurkela

Koulutussuunnittelija, Marja Kerttu Kurkela
050 4151 629
marja.k.kurkela(at)helsinki.fi

Timo Suutari

Projektisuunnittelija, Timo Suutari
050 4151 161
timo.m.suutari(at)helsinki.fi

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
http://www.epky.fi

Erikoissuunnittelija, Nina Harjunpää
050 431 7071
nina.harjunpaa(at)epky.fi

Koulutussuunnittelija, Marjaana Rasku
06 427 4719
marjaana.rasku(at)epky.fi

 

 

 

 Sivukartta     Tulostettava versio   


Etelä-Pohjanmaan liiton tapahtumakalenteri

Huhtikuu

20.4.2015
Maakuntahallitus

Toukokuu

8.5.2015
MYR:n sihteeristö
 
11.5.2015
Maakuntavaltuusto / Framin auditorio, Kampusranta 9 B, Seinäjoki
 
18.5.2015
Maakuntahallitus

Kesäkuu

1.6.2015
MYR:n sihteeristö
 
12.6.2015
MYR
 
15.6.2015
Maakuntahallitus

Etelä-Pohjanmaan kulttuurikalenteri