VATEn myötä uusi vaihde

13.06.2017

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on etenemässä vaiheeseen, jossa uudistuksen valmistelu siirtyy vapaaehtoisesta esivalmisteluvaiheesta lakisääteiseen väliaikaisen valmistelutoimielimen kauteen. Väliaikainen valmistelutoimielin, eli tuttavallisemmin VATE, on elin, joka tekee päätöksiä ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka.

Nykyinen maakuntahallitus nimesi valmistelutoimielimen jäsenet kokouksessaan 22.5.2017. Valmistelutoimielimen jäsenet valittiin muutoksessa mukana olevien organisaatioiden viranhaltijoista, ja he pysyvät myös jatkossa virkasuhteessa omiin organisaatioihinsa.

– Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet eivät ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat maakunnan perustamisen valmistelusta ja maakunnan yleisestä edusta, muutosjohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa työnsä epävirallisesti heti kesäkuussa, eli jo ennen uuden maakunnan perustamista.

– Voimassa olevan aikataulun mukaisesti maakunnat aloittaisivat toimintansa juridisesti 1.7.2017, mutta viime aikojen valtakunnan tason keskusteluissa on noussut esille, että väliaikaishallinnon aloituspäivä voi siirtyä parilla kuukaudella, sanoo Seppelvirta.

Valmistelun siirtyessä väliaikaishallinnon myötä uuteen vaiheeseen on etenemisen tueksi haettu valmistelujohtajaa ja kymmentä vastuuvalmistelijaa eri tehtäviin. Näihin tehtäviin valittavat henkilöt aloittavat virallisesti työnsä loppukesällä tai viimeistään alkusyksyllä. Nykyiset johtavissa valmistelutehtävissä toimivat Harri Jokiranta, Heli Seppelvirta ja Johanna Sorvettula jatkavat työtään myös väliaikaishallinnon alaisessa valmistelussa.

Vastuuvalmistelijat valitaan VATEn ensimmäisessä kokouksessa 15.6.2017 ja valmistelujohtaja poliittisen johtoryhmän kokouksessa 22.6.2017.

Seppelvirta kertoo, että väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpano tulee uudelleen hyväksyttäväksi, mikäli joku siihen nimetyistä jäsenistä valitaan maakunnan rakentumisen vastuuvalmistelutehtäviin. Sama henkilö ei siis voi toimia sekä valmistelujohtajana tai vastuuvalmistelijana että väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenenä.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on:

  1. kartoittaa maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi.
  2. osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen.
  3. osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen.
  4. osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.
  5. valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä.
  6. päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta.
  7. osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen.
  8. valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

(Lähde: alueuudistus.fi/valiaikaishallinto)

VATEn kokoonpanoon voi tutustua täällä >>

 

 Teksti: Hanne Rantala       

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös