Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja

Kuva Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja
kuva: Mirka Harju

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen tehtävänä on luoda Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja. Alueen kunnissa kehitetään kulttuuri- ja sosiaali- ja terveyssektorin välistä yhteistyötä sekä uusia palveluja tukevia toimintamalleja. Tavoitteena on yhteistyön avulla juurruttaa syntyvät palvelut pysyväksi osaksi kuntien palvelutarjontaa.

Uusia taide- ja kulttuuripalveluja luodaan kunnallisten pilottihankkeiden avulla. Kehittämishankkeen kautta on 2015–2017 käynnistetty yhteensä 28 kuntapilottia, joissa on syntynyt erilaisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat olleet ikäihmiset, kehitysvammaiset ja muut erityisryhmät sekä syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset.

Uusien taide- ja kulttuuripalvelujen avulla työllistetään Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla toimivia osallistavan taiteen ja kulttuurin ammattilaisia. Hankkeen teemaan liittyen on pohjalaismaakunnissa käynnistetty myös Taikusydän Länsi-Suomen alueverkosto. 

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen ensimmäinen vaihe 1.2.2015 - 29.2.2016 toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Toinen jakso 1.2.–31.10.2016 toteutui Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kehittämisrahan turvin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja II -hanke käynnistyi lokakuussa 2016 ja tulee jatkumaan 31.12.2017 saakka. Hankkeen kuntarahoituksesta vastaavat Etelä-Pohjanaan liitto, Pohjanmaan liitto sekä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK / KulturÖsterbotten). Hankkeen toteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. 

Yhteystiedot >>

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös