Eteläpohjalaisten johtamista terveyspiloteista saatiin kestäviä tuloksia

9.06.2016

Pilotointi ja tutkimus tuotti merkittäviä tuloksia kansainvälisessä Connected for Health -hankkeessa, toteaa Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja. Liitto veti pääpartnerina vuoden kestänyttä terveysteknologiahanketta, joka päättyi kesäkuun alussa.

Hankkeessa toteutettiin neljä pilottia todellisten käyttäjäryhmien, kuten potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten, kanssa. Testaus tapahtui Etelä-Pohjanmaalla, Ruotsissa ja Tanskassa harvaan asutuilla alueilla, joissa on rakennettu runsaasti kuituverkkoa koteihin saakka. Kaikkia pilotteja koordinoi Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus EPTEK.

-Piloteissa saatiin kestäviä tuloksia. Alavudella parhaat tulokset saavutettiin haavahoidon etäneuvonnassa, kun taas Ruotsin Hudiksvallissa pystyttiin toteamaan, että kunta voi säästää huomattavasti terveysteknologian avulla, kertoo EPTEKin toiminnanjohtaja Sami Perälä.

Alavudella etäneuvontaa aiotaan laajentaa yhä uusille potilasryhmille. Myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kehitettyä ja testattua uutta etähoitomenetelmää aiotaan jatkaa osana tavallista diabeteshoitoa. Tanskan pilotissa tärkein päätelmä oli se, että hyvin toimiva infrastruktuuri takaa luotettavat terveysteknologiaratkaisut, jotka voivat puolestaan voimaannuttaa potilasta.

Pilotit arvioitiin haastattelujen ja kyselyjen avulla. Tulosten tieteellistä analysoimista veti ruotsalainen Acreo, ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijat huolehtivat paitsi Etelä-Pohjanmaalla tehdystä tutkimustyöstä, myös koko hankkeen eettisistä periaatteista. Pilottien ohessa analysoitiin kotihoidon vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja.

-Kaikki tulokset on kerätty komissiolle suositusraporttiin tulevaisuuden aloitteita varten, sanoo Eväsoja.

Pilotointimaiden lisäksi hankkeessa on partneri Tšekistä, ja kumppaneita on yhteensä 14. Kokonaisbudjetiltaan 1,7 miljoonan euron hankkeen osarahoitus tulee Euroopan komission lisäbudjetista. Hankkeen tuloksia esiteltiin yleisölle huhtikuun lopussa loppukonferenssissa Brysselissä.

 

Kuvatiedot:

EPTEK: Kuvassa Minna Luhtanen (vas.), Arttu Mustajärvi ja Sami Perälä EPTEKistä. Kuva: Elina Manninen
Alavus pilot: Kuvassa haavahoitaja Sari Salama. Kuva: Hanne Rantala
Sami Perälä: Kuvassa EPTEKin toiminnanjohtaja Sami Perälä. Kuva: Elina Manninen

 

Lisätietoa ja yhteystiedot, Etelä-Pohjanmaan liitto:

Marjatta Eväsoja, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja, +358 40 5296 046
marjatta.evasoja@etela-pohjanmaa.fi

Jaakko Hallila, kansainvälisten asioiden päällikkö, +358 40 3565 630
jaakko.hallila@etela-pohjanmaa.fi

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös