Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

24.04.2017

Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinto rakenteilla

Tällä hetkellä sote- ja maakuntauudistusvalmistelun ajankohtaisin asia on väliaikaishallinnon rakentuminen. Neuvottelut voimaanpanolain eri osapuolten kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Neuvotteluja käyvät Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Eskoo, TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos sekä alueen kunnat ja yhteistoiminta-alueet. Tavoitteena on, että maakuntahallitus tekee päätöksen väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta kokouksessaan 22.5.2017.

Väliaikaishallintoa koskevassa valmistelussa haetaan samanaikaisesti laajempaa näkemystä sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuudesta. Keskustelussa on paitsi väliaikaisen toimielimen jäsenten valinta myös uuden maakunnan valmistelujohtajan ja vastuuvalmistelijoiden valinta.

─ Sote- ja maakuntauudistusvalmistelu siirtyy syksyllä väliaikaishallinnon käynnistyttyä uuteen vaiheeseen, jolloin valmistelukoneistossa tulee olla riittävää asiantuntijuutta ja henkilöresursseja maakunnan rakentamiseen, kertoo muutosjohtaja Heli Seppelvirta.

Lisätietoja: muutosjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

 

Aluekehitystä käsiteltävä monialaisena kokonaisuutena

Maakuntahallituksen mielestä lakiesitys alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ei huomioi riittävästi sitä, että aluekehittäminen tulevissa maakunnissa muodostuisi kokonaisuudeksi, johon vaikuttavat kaikki hallinnonalat. Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavassa lausunnossa todetaan, että julkiset kasvupalvelut, eli yritys- ja työvoimapalvelut, ovat yksi aluekehittämisen väline muiden joukossa.

Lisäksi maakuntahallitus katsoo, että kasvupalvelujen tuottamisessa esitetty kilpailullinen monituottajamalli on oikeansuuntainen ratkaisu, mutta käytännön toteuttamiseen etenkin esitetyssä aikataulussa liittyy monia haasteita. Koska kyse on suuresta muutoksesta, mallin tulisi olla markkinat rajoitetummin tai porrastetusti avaava ja myös julkisille palveluntuottajille tulisi antaa laajemmat mahdollisuudet toimia palvelujen tuottajina.

Yleistavoitteiltaan maakuntahallitus pitää lakiesitystä kuitenkin hyvänä. Kannatettavina tavoitteina mainitaan kestävä talouskasvu, työllisyyden edistäminen, selkeys, yksinkertaisuus, monipuolistaminen, sääntelyn keventäminen ja palvelujen räätälöinti maakunnittain. 

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202.

 

Maakuntahallitus: Etelä-Pohjanmaalle kaksi alueellista vastuumuseota

Maakuntahallituksen mielestä Etelä-Pohjanmaalla pitäisi tulevaisuudessa toimia kaksi alueellista vastuumuseota, todetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavassa, museopoliittista ohjelmaehdotusta koskevassa lausunnossa. Museopoliittisen ohjelman ehdotuksessa esitetään, että alueelliset vastuumuseot korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus katsoo, että jokaisella maakunnalla tulisi olla oma vastuumuseo tai -museoita, eikä se kannata usean maakunnan vastuumuseoita.

Lausunnossa ehdotetaan, että alueellisista vastuumuseoista nykyinen Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo toimisi toiminta-alueensa kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntijana ja Nelimarkka-museo – Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo taiteen ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijana.

– Alueellisten vastuumuseoiden rahoitus tulee rakentaa kestävälle pohjalle ja valtion rahoitus tulee ehdottomasti varmistaa valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuusjärjestelmän uudistumisen yhteydessä on turvattava museotoiminnan riittävät resurssit, jotta kaikkien museoiden tehtäväkokonaisuuksien hoitaminen voidaan varmistaa kattavasti koko maassa, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja sanoo.

Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, puh. 050 537 8071, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja, puh. 040 529 6046.

 

Rahoitusta kolmelle maakunnan kärkialoja kehittävälle hankkeelle

Maakuntahallitus päätti kohdentaa EAKR-rahoitusta ja valtion rahoitusta yhteensä noin 105 000 euroa Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimalle EU – E-P Foodnet -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on syventää Etelä-Pohjanmaan yhteyksiä tärkeimpiin eurooppalaisiin ruoka- ja maatalousverkostoihin sekä luoda uusia kumppanuuksia alueiden kanssa. Hanketta toteutetaan 1.8.2017–31.7.2019 välisenä aikana, ja sen kokonaisbudjetti on noin 150 000 euroa.

Niin ikään Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimalle IoT-Compass Hubin startti -hankkeelle päätettiin kohdentaa EAKR-rahoitusta ja valtion rahoitusta yhteensä noin 256 000 euroa. Hankkeen päätavoitteena on käynnistää IoT-Compass Hubin toiminta sekä selvittää edellytykset toiminnan jatkamiseen. IoT-Hub on teollisuuden kehittyneisiin valmistusmenetelmiin keskittyvä osaamiskeskus, jonka avulla varmistetaan tutkimustulosten ja osaamisen laajamittainen leviäminen alueen pk-yritysten saataville. Hub on toistaiseksi ainoa Suomessa. Hanketta toteutetaan 1.9.2017–31.8.2020 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 366 000 euroa.

Lisäksi maakuntahallitus päätti kohdentaa EAKR-rahoitusta ja valtion rahoitusta noin 348 000 euroa Suupohjan Koulutuskuntayhtymän Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan (Suupohjan biokonsepti) -hankkeelle. Suupohjan ammatti-instituuttiin on valmistunut uusi biokaasulaitos ja liikennepolttoaineen jakelupiste. Hankkeen tavoitteena on edistää biokaasuun liittyvän liiketoiminnan syntyä. Hanketta toteutetaan 1.5.2017–31.12.2019 välisenä aikana, ja sen kokonaisbudjetti on noin 498 000 euroa.

Lisätietoja: Vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202, kehittämissuunnittelija Outi Mäki, puh. 050 353 8388, kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905.

 

Liitto nimesi edustajansa Merenkurkun neuvoston hallitukseen

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan esittää Merenkurkun neuvosto ry:n hallitukseen jäseneksi maakuntajohtaja Asko Peltolaa ja varajäseneksi kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsojaa. Lisäksi Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokousedustajiksi päätettiin valita Lasse Anttila henkilökohtaisena varajäsenenään Antti Kurvinen sekä Anu Katajamäki henkilökohtaisena varajäsenenään Merja Kuusinen.

Maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksen toteutuessa nykymuotoisen Etelä- Pohjanmaan liiton toiminta päättyy vuoden 2018 lopussa. Tämän vuoksi liitto päätti valita vuosikokousedustajansa varajäsenineen sekä ehdokkaansa hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi vain vuosiksi 2017–2018.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

 

Pöntinen ehdolle alueellisen riistaneuvoston jäseneksi

Maakuntahallitus päätti esittää Pohjanmaan alueellisen riistaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Kai Pöntistä Lapualta sekä varajäseneksi Jaakko Niemistöä Kauhavalta.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös