Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta

6.06.2017

Liiton tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden toimintakate on korkotuotot mukaan lukien noin 301 000 euroa ylijäämäinen. Maakuntavaltuusto päätti siirtää ylijäämän aikaisempien tilikausien ylijäämätilille. Ylijäämiä on taseessa tämän jälkeen yhteensä noin 1 262 930 euroa.

Maakuntavaltuusto kiitti liiton taloudenpitoa vastuulliseksi ja oli tyytyväinen liiton toimintaan. Ryhmäpuheenvuoroissa nostettiin esiin, että ylijäämien käytöstä tulisi keskustella kuntien kanssa, kun maakunnan liiton kuntayhtymä puretaan maakuntauudistuksen yhteydessä.

Lisäksi maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2016 henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomuksesta ilmenee, että Etelä‐Pohjanmaan liitossa oli vakinaisia viranhaltijoita ja työntekijöitä yhteensä 23 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä oli 32 henkilöä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan rakennemallin

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä vilkkaan keskustelun jälkeen Etelä-Pohjanmaan rakennemallin viiden muutoksen jälkeen.  Maakuntavaltuuston esityksen perusteella Yhteisöjen Etelä-Pohjanmaa -tulevaisuuskuva päätettiin muuttaa muotoon Yrittäjyyden ja yhteisöjen Etelä-Pohjanmaa. Lisäksi Kestävät ruokajärjestelmät sekä biotalouden uudet ratkaisut -osioon päätettiin Kauhajoelle lisätä Maakunnallisesti merkittävää biotalouden jalostus- ja logistiikkakeskusta ilmentävä karttamerkintä sekä Uudistuva palvelu- ja elämystuotanto -kohtaan merkittäviksi matkailukohteiksi lisätä Jurvan Botniaring sekä Lappajärvi.

Älykkäät ja energiatehokkaat keskittymät -osiossa päätettiin  Kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä yrityskeskittymä -karttamerkintä muuttaa muotoon Kansainvälisesti merkittävä yrityskeskittymä.

Etelä-Pohjanmaan rakennemallin laadinta on koostunut kahdesta työvaiheesta: tulevaisuuskuvien koostamisesta ja varsinaisen rakennemallin laadinnasta. Tulevaisuuskuvien laadinnasta on vastannut Seinäjoen yliopistokeskus ja rakennemallin laadinnasta on vastannut SWECO Oy.

Sote- ja maakuntauudistus etenee väliaikaishallinnon vaiheeseen

Sote- ja maakuntauudistuksessa vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppuaan. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on nimetty maakuntahallituksen kokouksessa 22.5.2017, ja se käynnistelee nyt toimintaansa.

Lisäksi maakuntauudistuksen valmistelun tueksi on haettu valmistelujohtajaa ja kymmentä vastuuvalmistelijaa eri tehtäviin. Näihin tehtäviin valittavat henkilöt aloittavat virallisesti työnsä loppukesällä tai viimeistään alkusyksyllä. Nykyiset johtavissa valmistelutehtävissä toimivat Harri Jokiranta, Heli Seppelvirta ja Johanna Sorvettula jatkavat työtään myös väliaikaishallinnon alaisessa valmistelussa.

– Väliaikaishallinnon myötä uudistusprosessin resursointi lisääntyy ja organisoituminen jäntevöityy. Väliaikaishallinnon käynnistyttyä myös vapaaehtoiseen verkostotyöhön perustunut työryhmärakenne kevenee ja muotoutuu osin uudelleen, muutosjohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Maakuntavaltuusto kuuli kokouksessaan katsauksen maakuntauudistuksen valmistelutilanteeseen. Esitykseen voi tutustua osoitteessa: https://maakunta.ep2019.fi/wp-content/uploads/sites/12/2016/06/maakuntavaltuusto_050617.pdf

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös