Uuden maakunnan valmisteluun liittyvät työtehtävät haettavina

24.04.2017

HAKUAIKA TEHTÄVIIN ON PÄÄTTYNYT

Etelä-Pohjanmaan SOTE- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe etenee kohti väliaikaishallintoa. Lakien voimaan tultua (1.7.2017) maakuntaa johtaa väliaikainen valmistelutoimielin maakuntavaltuuston järjestäytymiseen (3/2018) saakka. Väliaikaishallinto tarvitsee tuekseen riittävää resursointia ja asiantuntijuutta eli uuden maakunnan valmistelukoneiston.

Avaamme haun uuden Etelä-Pohjanmaan rakentamisen tehtäviin ajalle 24.4─5.5.2017. Valmistelutehtäviä voivat hakea uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden liikkeenluovutuksen kohteena olevat henkilöt*. Valmistelujohtajan tehtävään hakijoina voivat olla myös uuden maakunnan kuntien johtavat viranhaltijat. Työsuhteet kestävät pääsääntöisesti 31.7.2018 saakka tai mahdollisesti 31.12.2018 saakka. Lähtökohtaisesti tehtäviin valitut jatkavat työtään samoin työsuhteen ehdoin kuin nykyisissä tehtävissään. Valinnat tehdään touko-kesäkuussa 2017.

Pyydämme toimittamaan lyhyet, vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin 5.5.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.

Lisätietoja vastuuvalmistelijoiden osalta antavat virkamiesryhmän jäsenistä Asko Peltola (0400 590 123), Jaakko Pihlajamäki (06 415 4100) ja Mika Soininen (040 830 2140) sekä valmistelujohtajan osalta SOTEMAKU-johtoryhmän pj. Esko Lehtimäki (040 550 6141).

Haettavat tehtävät >>

 

* 1) Vastuuvalmistelutehtäviä voivat hakea vakinaiset ja ne määräaikaisessa sopimussuhteessa olevat henkilöt, joiden työ- tai virkasuhde jatkuu tällä hetkellä olevan virka- tai työsopimuksen perusteella 1.1.2019 jälkeen.

2) Vastuuvalmistelutehtävää voi hakea myös osa-aikaisesti hoidettavaksi, esim. kolme tai neljä päivää viikossa. Toive tästä on tuotava esille vastuuvalmistelijan tehtävää koskevassa kiinnostuksenilmaisuhakemuksessa.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös