Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III - Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja puolustusvoimien alueet

Kaavaehdotuksen viranomaislausuntojen materiaali

 

Tällä sivulla esitellään viranomaisten lausuttavana 27.2.-30.4.2018 ollut materiaali (Lausuntopyyntö jakelulistoineen (pdf)).

Maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto eri viranomaistahoilta (MRA 13 §), minkä jälkeen kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu (MRA 11 §). Tämän jälkeen kaavaehdotusta tullaan tarvittaessa tarkistamaan saadun palautteen pohjalta ja kaavaehdotus tullaan asettamaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §). Nähtävillä olon aikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus.

 

EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNTOAINEISTO

Kaavaselostus

Kaavakartta

Kartta kumottavista merkinnöistä ja määräyksistä

Teemakartta: turvetuotanto, luonnonsuojelu, pohjavesi- ja valuma-alueet

Kaavayhdistelmä: kokonaismaakuntakaava, vaihemaakuntakaava I, vaihemaakuntakaava II, vaihemaakuntakaavan III ehdotus (epävirallinen)

 

Lisäksi vaihemaakuntakaavaan III liittyvät selvitykset on koottu osoitteeseen www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava3.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös