Etelä-Pohjanmaalle jälleen täyskäsi Interreg-rahoitusta

31.05.2017

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta hyväksyttiin mukaan kaikki viisi hanketta, joissa on mukana Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoita. Nyt myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden kokonaisvolyymi on lähes 18 miljoonaa euroa ja maakunnan toimijoille rahoitusta kansainväliseen kehittämistyöhön tulee 2 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana kahdessa hankkeessa.

– Olemme todella iloisia, että saimme kaikki hankkeet läpi ohjelmassa jo toistamiseen. Tätä edesauttoivat sekä liiton että hankkeiden muiden osallistujien tiivis yhteistyö hankevalmistelussa, Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja sanoo.

Suurimmat rahoituspotit menevät Etelä-Pohjanmaan terveysteknologiakeskukselle (EPTEK) ja Lapuan Thermopolikselle. EPTEKin Mamba-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään maaseutualueiden tavaroiden ja ihmisten liikkuvuutta. Thermopoliksen Co2mmunity-hankkeessa keskitytään puolestaan energiatehokkuuden parantamiseen. Etelä-Pohjanmaan liitto on myös mukana näissä hankkeissa. EPTEK on mukana kaiken kaikkiaan kolmessa hankkeessa ja Thermopolis kahdessa hankkeessa. Uusia toimijoita ovat Kurikan kaukolämpö sekä Seinäjoen terveyskeskus.

Pitkäjänteinen työ palkitaan

Etelä-Pohjanmaan terveysteknologiakeskukselle (EPTEK) Interreg-ohjelmaan mukaan pääsy peräti kolmella hankkeella on merkittävä asia. Rahoitus sekä turvaa hankkeisiin keskittyneen organisaation työpaikat ja edesauttaa sen säilymistä sote-kehitystyön ytimessä maakunnassamme.

– On hienoa, että pitkäaikainen työmme kansainvälisissä hankkeissa on huomattu ja työtämme arvostetaan. Etelä-Pohjanmaalla on selkeästi tarvetta organisaatiolle, joka erikoistuu kehittämishankkeisiin, EPTEKin toiminnanjohtaja Sami Perälä kertoo.

Yksi uusista rahoituksen saaneista hankkeista on Seinäjoen ammattikorkeakoulun, EPTEKin ja Seinäjoen terveyskeskuksen yhteistyössä toteuttama Baltic City Prevention -hanke, joka kehittää uusia keinoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Terveyskeskus on mukana tällaisessa kansainvälisessä hankkeessa ensimmäistä kertaa.  

– On todella hienoa saada hankkeisiin mukaan myös uusia organisaatioita maakunnasta, toteaa kansainvälisten asioiden päällikkö Jaakko Hallila Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Maakunnan toimijoille 5 miljoonaa

Aikaisemmat päätökset huomioiden eteläpohjalaiset toimijat ovat nyt mukana kokonaisvolyymiltään noin 40 miljoonan euron suuruisissa kansainvälisissä kehittämishankkeissa, joista maakunnan toimijoille on tulossa 5 miljoona euroa.

– Kun pääsemme mukaan laajoihin eurooppalaisiin kehittämishankkeisiin, ovat hyöty ja vaikutukset paljon suurempia kuin pelkästään tänne kanavoituva rahamäärä, Eväsoja huomauttaa.

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman seurantakomitea päätti kokouksessaan Helsingissä 23.–24.5.2017 hyväksyä rahoitettavaksi yhteensä 39 kansainvälistä yhteistyöhanketta. Etelä-Pohjanmaalla rahoitusta saa viisi hanketta, jotka ovat energiatehokkuushanke Co2mmunity (Thermopolis ja Etelä-Pohjanmaan liitto), LowTemp-kaukolämpöverkkohanke (Thermopolis ja Kurikan kaukolämpö), maaseutualueiden tavaroiden ja ihmisten liikkuvuutta kehittävä Mamba-hanke (EPTEK ja Etelä-Pohjanmaan liitto), nuorten syrjäytymistä ehkäisevä Baltic City Prevention -hanke (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, EPTEK ja Seinäjoen terveyskeskus) sekä ProVaHealth-hanke (EPTEK).

Interreg-ohjelmasta päätettiin sitoa toisella hakukierroksella lähes 90 miljoonan euron EU-rahoitus. Ohjelman teemoja ovat innovaatiot, luonnonvarat ja liikenne. Rahoitettaviin hankkeisiin osallistuu kumppaneita useista Itämeren alueen maista. Itämeren alueen ohjelman rahoitus on hyvin edullista, sillä 75 % EU-rahoituksen lisäksi valtio osallistuu suomalaisten hankekumppaneiden rahoittamiseen.

 

Lisätiedot:

Etelä-Pohjanmaan liitto
Marjatta Eväsoja, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja
puh. 040 529 6046
marjatta.evasoja@etela-pohjanmaa.fi

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös