Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

28.04.2020

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa käynnistyi helmikuussa 2020 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanke, jossa edistetään alueella asuvien kansainvälisten osaajien työllistymistä alueen yrityksiin.

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus haastatteli hankkeen projektipäällikön tehtävässä alkuvuodesta startannutta Marko Kelahaaraa. Haastattelussa Kelahaara avaa tarkemmin hankkeen tavoitteita, menneitä ja tulevia toimenpiteitä sekä odotuksiaan hankkeelta. Lopussa kuullaan myös kuinka Kelahaaran oma kokka kääntyi vuoden vaihteessa kohti Etelä-Pohjanmaata.

 

1. Kerro tarkemmin hankkeen tavoitteista?

Hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen alueen kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa. Tähän pyritään madaltamalla alueen yritysten kynnystä rekrytoida kansainvälisiä osaajia ja edistämällä yritysten osaamista ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiin liittyen.

Lisäksi hankkeen avulla parannetaan maakunnassa asuvien kansainvälisten osaajien henkilökohtaisia valmiuksia työllistyä alueen yrityksiin ja yrittäjäksi ryhtymiseen. Tavoitteena on myös, että Etelä-Pohjanmaa maakuntana näyttäytyisi jatkossa houkuttelevampana ympäristönä kansainvälisten osaajien keskuudessa.

Hankkeella tähdätään myös pysyvään alueen elinkeinotoimijoiden ja kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluiden yhteistyön tiivistämiseen ja TalentHub Etelä-Pohjanmaa -verkoston syntyyn.

2. Miten hanke on lähtenyt käyntiin?

Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja vaikuttaa siltä, että hankkeen toimenpiteille on tilausta. Maakunnalla on selkeä pyrkimys kansainvälistyä ja hankkeen tavoitteet tuntuvat saavan laajalti tukea. Toisaalta työsarkaa riittää, sillä maakunnan ja sen yritysten kansainvälistyminen on toistaiseksi ollut varsin hidasta.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne on toki jossain määrin vaikuttanut arkiseen hanketyöhön, mutta keväälle suunniteltuja toimia on kuitenkin pystytty viemään eteenpäin. Etäpalaverit ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Varmasti kaikkien toiveena on, että syksystä eteenpäin voitaisiin palata normaaliin päiväjärjestykseen, jolloin esimerkiksi tapahtumien järjestäminen tulisi jälleen mahdolliseksi.

Isommassa kuvassa mietityttää tietysti se, että millaisia vaikutuksia meneillään olevalla kriisillä on toimintaympäristöön, esimerkiksi yritysten talouden ja kansainvälisen liikkuvuuden näkökulmista. Kansainvälisen työvoiman tarve ei sinänsä ole katoamassa, siitä pitää huolen jo Suomen väestökehitys.

3. Millaisia toimenpiteitä hankkeessa on tähän mennessä toteutettu ja mitä on luvassa?

Kevään aikana kerätään tietoa, suunnitellaan toimintamallien toteutusta, verkostoidutaan ja viestitään. Loppuvuoden aikana kehitystyötä viedään konkreettisemmalle tasolle, jolloin kohderyhmien edustajia tulee mukaan toiminnan piiriin.  

Tämä tarkoittaa esimerkiksi alueen kv-osaajien ja yritysten kohtauttamista, kv-osaajille räätälöityjen yrittäjyysvalmennusten käynnistämistä sekä alueen yrityksille järjestettävää valmennusta kv-rekrytointiin liittyen.

Lisäksi voisin mainita kansainvälisille markkinoille suunnattavan Etelä-Pohjanmaan markkinointivideon, joka on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana.

4. Ketä muita toimijoita hankkeessa on mukana?

Seinäjoen ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana, ja osatoteuttajia mukana ovat Into Seinäjoki, Kauhajoen kaupunki, Sedu ja Suomen Yrittäjäopisto. Jokaisella toimijalla on omat vastuualueensa, mutta toimenpiteitä kehitetään myös yhdessä säännöllisesti kokoustamalla, toisiamme sparraten.

5. Millaisia odotuksia sinulla on hankkeelta?

Odotan, että hankkeena pystymme omalta osaltamme edistämään Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymistä. Työtä tehdään pitkäaikaisten prosessien parissa, joten kaksivuotinen hanke ei luonnollisesti yksinään muuta kaikkea. Jos kuitenkin hankkeena pystymme vaikuttamaan siihen, että kansainväliset osaajat nähdään yrityksissä entistä useammin voimavarana ja kasvun vauhdittajina, olemme tehneet asioita oikein. Kyse on pitkälti ajattelutavan muutoksesta, joka vaatii aina aikaa.

6. Kerro jotain itsestäsi?

Olen alkujaan kotoisin Lohjan seudulta, mutta Turkuun muutin opintojen perässä jo yli kymmenen vuotta sitten. Turusta löytyi myös avovaimoni ja vuosi sitten perheeseemme liittyi vielä pieni tyttäremme. Opiskelin maantiedettä Turun yliopistossa ja valmistuin filosofian maisteriksi vuonna 2016. Sittemmin olen työskennellyt kahdessa humanitääriseen maahanmuuttoon liittyneessä hankkeessa; ensiksi projektitutkijana Siirtolaisuusinstituutissa ja sitten projektityöntekijänä Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa. Lisäksi olen pyörähtänyt tutkimusharjoittelijana Etelä-Pohjanmaan liitossa.

7. Miten oma kokkasi kääntyi kohti Etelä-Pohjanmaata?

Muutimme Seinäjoelle perheeni kanssa työni perässä, mutta sekä minun että avovaimoni aikaisemmat työkokemukset Seinäjoelta madalsivat muuttokynnystä. Lähipiiristämme suurin osa on Turussa, minne Seinäjoelta on toimivat liikenneyhteydet.

Koronatilanteesta johtuen uuteen kotiseutuun tutustuminen on valitettavasti jäänyt hivenen vaillinaiseksi, ja etenkin tapahtumakesän peruuntuminen on ollut sääli. Luonnossa liikkuminen on meille tärkeää ja etenkin näinä aikoina maakunnan retkeilykohteiden kierteleminen on ollut mukavaa. Päiväretkikohdetta miettiville vinkkinä ainakin Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto, joka hurmasi meidät kauneudellaan!

Marko Kelahaara

Luonnossa viihtyvä Kelahaara saa hyvää vastapainoa hanketyölle muun muassa puutöistä.

Lisää hankkeesta:

 

Yhteystiedot:

Marko Kelahaara
Projektipäällikkö
Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanke
SeAMK
marko.kelahaara@seamk.fi

SeAMK

ESR

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös