Koulutuksella osaamista kansainvälisten hankkeiden pyörittämiseen

4.04.2017

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat järjestäneet parin vuoden ajan koulutusta kansainvälisissä hankkeissa toimiville. Tammikuussa käynnistynyt toinen koulutusjakso kerää kevään ajan yhteen kv-hanketoimijoita kunnista, kehittäjä- ja koulutusorganisaatioista, elinkeinoyhtiöistä sekä yrityksistä. Kansainvälinen hankeosaaja -koulutukselle on todettu olevan maakunnassamme suuri tarve.

– Kv-hankeosaajakoulutus käynnistyi sekä kentän tarpeesta että tavoitteesta saada Etelä-Pohjanmaalle lisää EU:n hankerahoitusta. Haluamme myös kannustaa ja rohkaista eteläpohjalaisia toimimaan kansainvälisissä verkostoissa, ja hyödyntämään kansainvälisiä rahoituskanavia, Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja kertoo.

Etelä-Pohjanmaan liitolla on vankka kokemus kv-hankkeista ja niiden rahoittamisesta, ja tätä oppia on haluttu jakaa maakuntaan. Vertaisoppimisen avulla kokemukset ja tieto tarttuvat opiskelijoihin tehokkaasti. Tiedon lisäämisen ja osaamisen kartuttamisen lisäksi koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat verkostoitumaan keskenään.


Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutusvientihankkeen johtaja Helli Kitinoja pitää kv-hankeosaajakoulutuksen tärkeimpänä antina uusien hankeideoiden ja yhteistyömallien syntymistä sekä kokemuksen vaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista. Kuva: Annika Pollari


– Koulutuksen aikana pidettyjen työpajojen antina on syntynyt jo lukuisia uusia hankeideoita ja yhteistyömalleja. Myös kokemusten vaihto ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ensimmäiselle Kansainvälinen hankeosaaja -koulutusjaksolle osallistui 46 henkilöä, nyt käynnissä olevassa koulutuksessa on 27 osallistujaa eli yhteiselle koulutukselle tuntuu olevan tarvetta, toteaa koulutusvientihankkeen johtaja Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Budjetista raportointiin

Kansainvälinen hankeosaaja -koulutus on hyvin käytännönläheistä, sillä suurin osa ajasta käytetään hankkeiden ideointiin, budjetointiin, suunnitteluun, hakemiseen sekä raportointiin. Asioita työstetään yhdessä työpajoissa. Koulutuksessa esitellään myös tärkeimmät EU:n hanke- ja rahoitusohjelmat, kuten Interreg, Botnia–Atlantica, Erasmus+ ja Horisontti 2020, sekä käydään läpi sopimusasioita ja eri maiden sekä EU:n hallintotapoja. Uutena aiheena on tällä kerralla hankehakemuksen valmistelu koskien kansainvälistä tarjouskilpailua. Koulutuksen aikana saadaan myös hyviä vinkkejä hankeviestintään sekä tulosten levittämiseen. Koulutus päättyy Keski-Eurooppaan suuntautuvaan opintomatkaan kesäkuussa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opettaja ja projektipäällikkö Pekka Maijala osallistui kv-hankeosaajakoulutukseen keväällä 2015. Hänen mukaansa kurssi oli onnistunut kokonaisuus ja se madalsi selkeästi kynnystä ryhtyä uusiin hankehakuihin.

– Osallistujille tuli mielestäni hyvä käsitys kansainvälisestä hankevalmistelusta. Hyödyllisinä harjoituksina mieleeni jäivät erityisesti Jaakko Hallilan workshopit, joissa saimme pikakomennuksella tehtäväksi konkreettisesti valmistella hanketta. Kruunu oli tietenkin koulutuksen päätteeksi toteutettu Brysselin-vierailu, mikä näin jälkeenpäin oli sekin hyvin hyödyllinen ja tärkeä. Koulutuksen tiimoilta avautui myös kutsu toiseen, erilliseen Horisontti-hankekoulutukseen, joka sekin oli erityisen ansiokas, Maijala kertoo.

Panoksia tutkimuksiin

Kv-hankeosaajakoulutuksen hyödyt näkyvät myös hankkeille saatujen rahoitusten määrän kasvussa.

– Tavoitteenamme on ollut kansainvälisen rahoituksen kolminkertaistaminen maakunnassa, ja sitä kohti mennään hyvää vauhtia, Eväsoja sanoo.

Vuonna 2021 alkavaa uutta ohjelmakautta valmistellaan jo kovaa vauhtia EU:n komissiossa ja parlamentissa. Eväsojan mukaan kv-rahastot näyttelevät tulevaisuudessa yhä tärkeämpää roolia maakunnassamme.


Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja näkee tulevaisuudessa tilausta etenkin tutkimuspuolen hankkeille. Kuva: Annika Pollari


– Näkisin tulevaisuudessa tilausta etenkin tutkimuspuolen hankkeille. Tarvitsemme maakuntaamme hankkeita, jotka vievät innovaatioita eteenpäin, hän toteaa.

Kv-hankeosaajakoulutus on tarkoitus järjestää joka toinen vuosi. Sen lisäksi järjestetään aihetta syventäviä asiantuntijaluentoja ja keskustelutilaisuuksia. Virallisena järjestävänä tahona koulutuksessa on Excellence Forum -verkosto, joka on kahdentoista kehittäjä- ja koulutusorganisaation muodostama yhteistyöverkosto Etelä-Pohjanmaalla. Verkoston tavoitteena on kansainvälisten tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden saaminen alueelle, kansainvälisen hankerahoituksen lisääminen sekä osaamisen viennin kehittäminen.

 

Teksti: Annika Pollari  Kuvat: Annika Pollari, Jaakko Hallila

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös