Ajankohtaista

18.09.2020

Infotilaisuus alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmistelusta sekä EU:n elpymisvälineistä 25.9.2020

Tervetuloa perjantaina 25.9 klo 9-11 järjestettävään infoon, jonka aiheina ovat

 • Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (EAKR, ESR+, JTF eli oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) valmistelun tilanne
 • katsaus EU:n elpymisvälinepakettiin.

 Avoimia kysymyksiä on vielä paljon, mutta käydään asioita läpi siltä pohjalta kuin tuolloin on tiedossa. 

Taustatietoa löytyy seuraavista linkeistä:

Etukäteisilmoittautumista ei tarvitse tehdä. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams -alustalla. Osallistuminen on mahdollista selaimen kautta ilman ohjelmaa.

Etäyhteys:

Tästä linkistä voit avata Teams-yhteyden

 

Lisätietoja: 

Heli Rintala
Kehittämispäällikkö
puh. 0400 172 202 

10.09.2020

EU Etelä-Pohjanmaalla -julkaisu vie jääkarhujen ja robottien maailmaan

 

EU-tietokeskuksen vuosittain ilmestyvä tiedotuslehti sai tänä vuonna nimimuutoksen, kun aiemmin Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -nimellä kulkenut lehti vaihtui EU Etelä-Pohjanmaalla -nimeä kantavaksi julkaisuksi. Nimimuutoksella laajennetaan lehden tiedotuksen sisältöjä kansainvälisistä asioista laajemmin maakunnallisiin ja paikallisiin EU-uutisiin.

Vuoden 2020 teemana on digitalisaatio ja lehdessä esitellään monipuolisesti EU:n vaikutuksia maakunnan digitalisaation edistäjänä sekä tuodaan esiin myös EU:n digitaalistrategiaa. Lehden sivuilta voit lukea miten jääkarhut ja humanoidirobotit liittyvät maakunnan digitalisaatioon.

Julkaisu on luettavissa verkossa pdf- ja Issuu-versiona. Lehden paperiversion voi myös tilata maksutta kotiin ottamalla yhteyttä EU-tietokeskukseen sähköpostitse osoitteesta: eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi.

Mukavia lukuhetkiä!

EU Etelä-Pohjanmaalla 2020 pdf-julkaisu

EU Etelä-Pohjanmaalla 2020 Issuu-julkaisu (ei saavutettava)

 Kansikuva

 

Artikkelikuva: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

 

0 kommenttia
8.09.2020

Uuden ohjelmakauden valmistelussa odotetaan kansallisia linjauksia

Kesän aikana saatiin uutta tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmistelua varten. Työ onkin syyskauden myötä jatkunut kiihtyvällä vauhdilla alueilla ja keskushallinnossa.

Rahoituksen osalta kokonaisuus alkoi konkreettisesti hahmottua, kun Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymispaketista. Valtaosa alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista tulee monivuotisesta rahoituskehyksestä (MRK). Kuitenkin pieni osa koronaan liittyvästä elpymispaketistakin kanavoidaan uuden ohjelman kautta.

Suomeen tulee EAKR- ja ESR-hankkeiden käyttöön yhteensä arviolta 1,084 miljardia euroa EU-rahoitusta. Tästä on korvamerkitty Itä- ja Pohjois-Suomeen 400 miljoonaa euroa. Uusi oikeuden mukaisen siirtymän rahasto (JTF) saa rahoitusta sekä MRK:sta että elpymispaketista, ja sen EU-rahoitusosuus kokonaisuudessaan on noin 624 miljoonaa euroa. Interreg-ohjelmille odotetaan noin 140 miljoonaa euroa rahoitusta. Kaikkiin ohjelmiin tulee lisäksi kansallista rahoitusta.

Suomen sisäisestä rahanjaosta ei ole vielä päätöksiä, mutta niitä odotetaan jo kuumeisesti. Koska JTF-potti on alkuperäisiin kaavailuihin nähden kasvanut merkittävästi, kaikkien rahastojen muodostama kokonaisuus on tietenkin huomioitava, kun rahoja jaetaan maakuntien kesken. JTF-rahasto on tarkoitettu tukemaan alueita, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisestä. JTF:n sekä sisällöllinen että maantieteellinen kohdentuminen odottaa poliittisia linjauksia, mutta luonnollisesti Etelä-Pohjanmaa Suomen merkittävimpiin turvetuotantoalueisiin kuuluvana maakuntana odottaa reilua osuutta JTF-varoista.

EAKR- ja ESR-sisältöjen valmistelussa päästiin eteenpäin, kun EU:n komissio antoi palautetta Suomen ohjelmaluonnoksesta. Vähintään 30 % EAKR-rahoituksesta on kohdennettava Vähähiilinen Eurooppa -nimiseen kokonaisuuteen, ja sille tulee rakentaa oma toimintalinjansa ohjelmaan. Myös digitalisaatioon liittyvät kehittämistoimet tarvitsevat seurannan takia oman erillisen ohjelmakohtansa. Aiemmassa valmistelussa nämä teemat oli sisällytetty läpileikkaavasti ohjelmaan. Palaute sisälsi runsaasti muitakin tarkentamistarpeita, joten ohjelman kokoamisessa riittää vielä työtä.

Suomen tavoitteena on ollut käynnistää ohjelman toimeenpano 1.5.2020. Näyttää kuitenkin siltä, että tavoitteesta joudutaan jonkin verran joustamaan pelkästään jo sen takia, että EU-tason asetusvalmistelu ei ole edennyt aikataulun mukaan. Toivottavasti matkaan kuitenkin päästään vuoden 2021 puolella. Sitä odotellessa valmistaudutaan elpymispaketista nykyiselle ohjelmakaudelle tulevaan lisärahoitukseen, jota perustellusti tulisi kohdentaa myös Etelä-Pohjanmaalle.

 

EU:n monivuotinen rahoituskehys (MRK) 2021-2027: 1824 miljardia euroa. EU:n elpymis- ja palautumisvälineet (Next Generation EU): 750 miljardia euroa

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma kattaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF).

 

Teksti: Heli Rintala

8.09.2020

Etelä-Pohjanmaalla viitoitetaan askeleita korona-ajasta eteenpäin

Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin -suunnitelman (EPKE) valmistelua on jatkettu lomakauden jälkeen tiiviisti. Tässä vaiheessa on pyritty määrittelemään, mitä kehittämistoimia tarvitaan ensinnäkin yritysten ja alkutuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi akuutissa vaiheessa. Lisäksi on pohdittu, miten pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa tulisi uudistaa, jotta niiden kilpailukyky voisi kehittyä turbulentissa ympäristössä.

Uudistumistarpeet liittyvät pitkälti digi- ja teknologiaosaamisen kehittämiseen, ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen sekä kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen.  Elintarvikesektorilla voidaan nostaa esiin biotalouden, kestävyyden ja huoltovarmuuden näkökulmia. Paikallista kysyntää tulisi vahvistaa. Uuden yritystoiminnan syntymistä pitäisi edistää esimerkiksi parantamalla sivutoimi- ja kevytyrittäjyyden edellytyksiä sekä turvaamalla omistajanvaihdosaktivoinnin jatkuvuus.

Suunnitelmassa käsitellään myös aktiivisen työvoimapolitiikan sekä koulutuksen ja osaamisen merkitystä. Työvoimapolitiikan saralla voidaan nostaa esiin esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilut. Osaamispuolella on jo saatukin uusia aloituspaikkoja Seinäjoen ammattikorkeakoululle elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta tärkeille aloille. Tekemistä riittää kaikilla koulutusasteilla muun muassa verkko- ja hybridikoulutuksen kehittämisessä sekä kansainvälisen yhteistyön tavoitteellisessa toteuttamisessa.

Oman lisänsä EPKE-suunnitelman valmisteluun ovat tuoneet sekä EU:n että kansalliset elvytyspaketit, joiden mittakaava Suomelle kansallisine vastinrahoineen on yhteensä muutaman miljardin luokkaa. Näihin paketteihin Etelä-Pohjanmaalla on valmius esittää merkittäviä nopeasti toteutettavissa olevia investointi- ja kehittämishankkeita. Konkreettisimpia investointeja ovat erilaiset väylähankkeet, joista esimerkkeinä voidaan mainita valtatie 3:n kehittäminen ja seututien 661 Kauhajoki–Isojoki kunnostuksen loppuun saattaminen. Tarpeita on tietenkin eri puolilla maakuntaa ja niistä suurimpia esitetään hankkeiden toteutusvalmiuden mukaan. Myös Seinäjoen asemanseudun kehittäminen investointeineen ja huutava tarve laajakaistarakentamisen osalta on nostettu esille.

Kestäviä tulevaisuusinvestointeja ovat väylien ohella erilaiset ympäristö- ja energiahankkeet sekä teollisuuden ja yritystoiminnan uudistamiseen ja digitalisaatioon liittyvät kehittämiskokonaisuudet. Edelleen tarpeita on osaamisympäristöjen kehittämisessä ja kuntien vetovoimahankkeissa, kuten esimerkiksi liikuntapaikka- tai koulurakentamisessa. Sote-infran digikypsyydessä on paljon kehittämistarpeita samalla, kun digitaalisten palveluiden kysyntä on kasvanut.

EPKE-suunnitelma valmistuu syyskuun loppuun mennessä, mutta sitä tullaan päivittämään matkan varrella jatkossakin.

 

Teksti: Heli Rintala

 

EU:n elpymisvälineen (yht. 750 miljardia €) ohjelmat:

 • Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF): 672,5 mrd. euroa (tästä lainoja 360 mrd. euroa ja avustuksia 312,5 mrd. euroa)

 • REACT-EU-väline: 47,5 mrd. euroa

 • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF): 10 mrd. euroa

 • Horisontti Eurooppa -puiteohjelma: 5 mrd. euroa

 • InvestEU-ohjelma: 5,6 mrd. euroa

 • Maaseudun kehittäminen: 7,5 mrd. euroa

 • RescEU-valmiusvarasto: 1,9 mrd. euroa

Arvio Suomen saannosta yhteensä 3,2 miljardia euroa.

 

 

8.09.2020

Etelä-Pohjanmaan liikennepäivä -webinaari 6.10.2020

Miltä näyttää liikenteen tulevaisuus vuonna 2050? Mihin suunnattava Etelä-Pohjanmaan kehittämispanostukset? Millä tavoin valtakunnallinen Liikenne12-liikennejärjestelmäsuunnitelma huomioi maakuntien kehittämistavoitteet? Tervetuloa keskustelemaan ja etsimään vastauksia näihin kysymyksiin historian ensimmäiseen Etelä-Pohjanmaan liikennepäivään. Liikennepäivä on kaikille avoin liikenteen kehittämisen ajankohtaisseminaari, joka kokoaa eri toimijat ja tahot yhteen pohtimaan tulevaisuuden näkymiä.

Etelä-Pohjanmaan liikennepäivä järjestetään ti 6.10.2020 klo 9-15 webinaarina. (Huom! tilaisuutta ei pystytä järjestämään Seinäjoki Areenalla aiemmasta kutsusta poiketen.)

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 30.9.2020.

Ilmoittautuneille lähetetään webinaarin Zoom-osallistumislinkki ja ohjeet erikseen lähempänä tilaisuutta.

Tilaisuuden avaa Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola. Liikenteen pitkän tähtäimen tulevaisuuden kehitysnäkymiin johdattelee professori, johtaja Jorma Mäntynen WSP Finland Oy:stä. Paneelikeskustelussa pureudutaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Länsi-Suomen liikennestrategian ja Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteisiin nimittäjiin. Paneelikeskusteluun osallistuu liikenneneuvos Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriöstä, Länsi-Suomen liikennestrategian ohjausryhmän puheenjohtaja, suunnittelujohtaja Heikki Pusa Hämeen liitosta sekä suunnittelujohtaja Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitosta. Keskustelua ja päivän kulkua johtaa toimitusjohtaja Tommi Ranta MDI Oy:stä. Tilaisuuden tarkempi ohjelma, aikataulu ja muut alustajat ilmoitetaan myöhemmin.

 

Lisätiedot: Antti Saartenoja, antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi, p. 050 347 9845 tai Mari Pohjola, mari.pohjola@etela-pohjanmaa.fi, p. 040 610 8445

8.09.2020

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman valmistelu käynnistyy

Nelivuotisen maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelu on käynnistymässä Etelä-Pohjanmaalla. Maakuntaohjelma on poliittisesti hyväksytty, maakunnan yhteisen kehittämistahdon ilmaus, joka sisältää keskeiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Nyt käynnistyvässä valmistelussa maakuntaohjelmaa pohjustetaan ensin pitkän tähtäimen strategisella suunnitelmalla, joka ulottuu aina vuoteen 2050 saakka. Yhdessä maakuntaohjelman kanssa laaditaan myös Älykkään erikoistumisen strategia, jonka tarkoituksena on edistää innovointia ja investointeja pohjautuen alueen osaamispotentiaaliin ja kilpailuetuun. Älykkään erikoistumisen strategia on myös työkalu suunnattaessa kehittämisrahoitusta ja etsittäessä kansainvälisiä kumppanuuksia EU:n alueelta. 

Vallitsevassa tilanteessa pitkän tähtäimen suunnitelma pyrkii katsomaan kriisin yli, mutta samalla varautumaan entistäkin epävarmempaan tulevaisuuteen. Maakuntaohjelma taas pureutuu seuraavan neljän vuoden näkymiin ja keskittyy jälleenrakennukseen ja vahvistamaan maakunnan kykyä uudistua. Ohjelman painoarvoa lisätään ja strategista otetta vahvistetaan terävöittämällä tavoitteita ja tekemällä aiempaa tiukempia valintoja. Etukäteen on tiedossa, että digitalisaatio ja vähähiilisyys näkyvät ohjelmassa.

Maakuntahallitus käynnisti valmistelun kokouksessaan 24.8.2020 ja hyväksyi samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Valmistelutyölle on varattu aikaa noin yksi vuosi. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy lopullisen maakuntaohjelman joulukuussa 2021. Yhteinen valmistelu on olennaista, kun on kyse maakunnan yhteisistä tavoitteista ja valinnoista. Kasvotusten tapahtuvaa työskentelyä tullaan pääosin korvaamaan sähköisillä menetelmillä ja välineillä. Jatkamme siis yhteistä digitalisaation opintopiiriä myös ohjelmavalmistelun parissa.

Julkinen lähtölaukaus tapahtuu ”Minne menet Etelä-Pohjanmaa” -webinaarissa 2.10.2020, jonne kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Webinaarin pääpuhujaksi on kutsuttu Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Hän tulee pohtimaan tulevaisuusajattelua eteläpohjalaisista lähtökohdista ja sitä, miten visioista ja skenaarioista johdetaan käytännön tavoitteita ja toimintaa. Hanna-Maria Urjankangas työ- ja elinkeinoministeriöstä puolestaan kertoo, miltä näyttää aluekehittämisen iso kuva koko Suomen tasolta ja millainen on uusi toimintamalli, jolla edistetään ministeriöiden ja maakuntien välistä vuoropuhelua.

 

Lisätietoa ohjelmatyöstä löytyy osoitteesta: https://www.epliitto.fi/maakuntaohjelma tai ottamalla yhteyttä sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi, p. 040 509 4420

Teksti: Sanna Puumala

8.09.2020

Mihin menet Etelä-Pohjanmaa? -webinaari 2.10.2020

Tervetuloa käynnistämään 2.10.2020 eteläpohjalaista ohjelmatyötä webinaariin, joka pohjustaa sekä maakuntasuunnitelman 2050, maakuntaohjelman 2022-2025 että älykkään erikoistumisen strategian valmistelua.


WEBINAARIN OHJELMA 

 • Klo 9.30 Avaussanat ja webinaarikäytänteet, maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Klo 9.40 Mistä on kyse, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Klo 9.50 Skenaariot ja ennakointi tulevaisuusstrategian ytimenä - miten saada aikaan toivottua muutosta? professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • Klo 10.30 Aluekehittämisen iso kuva ja uusi toimintamalli, johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Klo 11.00 Aikaa yhteiselle työstölle ja ideoille
 • Klo 11.30 Maakuntaohjelman vertaisarvioinnin evästykset ja miten valmistelu jatkuu, kehittämisasiantuntija Sanna Puumala, Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Klo 12.00 Tilaisuus päättyy

 

Ilmoittaudu webinaariin 28.9.2020 mennessä osoitteessa: https://bit.ly/3lDx5AY.

Webinaari järjestetään Microsoft Teams -alustalla. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

 

Lisätietoja: sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi, p. 040 509 4420

 

(kuva: Jukka Risikko)

8.09.2020

Unelmakökkä kannustaa nuoria visioimaan Etelä-Pohjanmaata vuonna 2050

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakunnan nuorille suunnatun Unelmakökkä-kilpailun, jossa tarkoituksena on hakea näkemyksiä Etelä-Pohjanmaan myönteisestä tulevaisuudesta vuonna 2050. Kilpailutöistä välittyviä näkemyksiä on tarkoitus hyödyntää myös maakunnan strategiatyössä.  

− Toivomuksenamme on, että kilpailuun osallistuisi mahdollisimman laajalti eteläpohjalaisia tai maakunnan läheiseksi kokevia nuoria, joille osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa tulevaisuuttaan sekä antaa panoksensa Etelä-Pohjanmaan pitkän aikavälin kehittämiseen, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta sanoo.  

Kilpailu sai kimmokkeen skenaariotyöstä  

Etelä-Pohjanmaalle on laadittu keväällä 2020 yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa kolme erilaista tulevaisuuden skenaariota, joilla pyritään systemaattisesti tarkastelemaan mahdollisia tulevaisuuksia ja ylipäätään edistämään tulevaisuusajattelua maakunnan asukkaiden parissa.  

− Tulevaisuus ei noudata lineaarista linjaa, vaan aina tapahtuu romahduksia, kehityksen kiihtymistä ja murrosvaiheita. Parhaillaan olemme keskellä sellaista. Tulevaisuuteen varautuminen edellyttää ajatusten pölyttämistä, varmoina pidettyjen totuuksien kyseenalaistamista ja erilaisten tulevaisuuksien avartamista. Siihen olemme pyrkineet Etelä-Pohjanmaan skenaariot 2050 -työllä, kertoo kehittämisasiantuntija Miika Laurila

Unelmakökkä on yksi tapa kannustaa maakunnan asukkaita tulevaisuusajatteluun, ja kilpailun myötä halutaan nostaa esiin nimenomaan nuorten näkemykset tulevaisuudesta.  

Kilpailu on avoinna 7.10.2020 saakka ja siihen voi osallistua haluamallaan teoksella, joka voi olla toteutustavaltaan mikä tahansa: esimerkiksi kirjoitus, video, valokuva tai muu kuvataiteellinen tuotos. Kilpailu on suunnattu 15−29-vuotiaille. Palkinnoksi kilpailussa on festivaalilippuja ja elämyslahjakortteja. Voittaja julkistetaan Etelä-Pohjanmaan maakuntajuhlassa 29.10.2020.  

 

Lisätietoja: 

 

 

7.09.2020

Interreg muutoksessa: näkemiin Botnia Atlantica – tervetuloa pohjoinen yhteistyö

Eteläpohjalaiset toimijat ovat päättyvällä Euroopan unionin ohjelmakaudella olleet aktiivisia Interreg Botnia Atlantica -ohjelmassa. Rahoitusta reiluun kymmeneen innovaatio-, ympäristö-, elinkeino- tai kuljetushankkeeseen on hyvillä hakemuksilla pystytty saamaan mukavasti. Yhteistyöverkostot Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Västerbottenin, Västernorrlandin ja Nordlandin alueilla ovat vahvistuneet.

Samaan aikaan pohjoisempana on toiminut Interreg Nord -ohjelma, mikä on kattanut Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Norrbottenin, Taalainmaan, Västernorrlannin, Jämtlannin, Västerbottenin, Hedmarkin, Nordin, Nordlandin, Tromssan ja Finnmarkin alueet tai niiden osia. Saamenmaa on luonnollisesti ollut osa Nord-ohjelmaa.

Uudella ohjelmakaudella näiden kahden ohjelman toiminta-alueet yhdistetään uuden ”Interreg Suomi,Ruotsi, Norja” -ohjelman alle - ohjelman lopullista nimeä ei vielä ole päätetty. Etelä-Pohjanmaan liitto kävi keskustelua myös Interreg Central Baltic -ohjelman kanssa siihen siirtymisestä, mutta tämä vaihtoehto ei toteutunut.

Uuden ohjelman valmistelu on jo alkanut nimeämällä sen ohjelmointikomitea, joka kokoontuu ensimmäisen kerran 8.9. Jokaisella alueella on komiteassa yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Etelä-Pohjanmaalta varsinainen jäsen on Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja. Ohjauskomitean kokous päättää ohjelman varsinaista kirjoitustyötä koordinoivat tahot sekä työskentelyn alustavan aikataulun. Komission hyväksyttäväksi valmis ohjelma lähetetään kevään 2021 aikana. Kaikki mukana olevat alueet ja niiden keskeiset toimijat voivat antaa palautetta ohjelman painopisteistä, tavoitteista ja sisällöistä kirjoitusprosessin aikana erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Ohjelma-alueen laajeneminen eteläpohjalaisille toimijoille ehkä hieman uusiinkin suuntiin tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. Nyt on hyvä hetki alkaa kartoittaa ja vahvistaa verkostoja koko uuden ohjelman toiminta-alueella. Etelä-Pohjanmaan kannalta tärkeät kehittämisteemat halutaan sisällyttää myös uuteen Interreg -ohjelmaan, ja alueen toimijoiden toivotaan antavan aktiivisesti palautetta ohjelmasta sen kirjoitusprosessin aikana.  

Teksti: Pia Kattelus

Lisätiedot:

Antti Saartenoja
suunnittelujohtaja
antti.saartenoja(at)etela-pohjanmaa.fi

Pia Kattelus
kansainvälisten asioiden päällikkö
pia.kattelus@etela-pohjanmaa.fi

0 kommenttia
2.09.2020

Maaseudun liikkumisen ratkaisut tänään ja huomenna - osallistu webinaariin

Miten voimme parantaa harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta? Mikä on sote-kuljetusten rooli tulevaisuudessa?

Kansainvälisen MAMBA-hankkeen suomalaiset hankekumppanit järjestävät näitä kysymyksiä käsittelevän tilaisuuden, jossa maaseudun liikkumispalveluista keskustellaan suomalaisessa kontekstissa. Esiin nostetaan ajankohtaisia esimerkkejä niin maailmalta kuin kotimaastakin ja kuullaan liikennekokeilujen konkreettisia tuloksia. Poliittisesti aihetta lähestyvät kansanedustajat Seppo Eskelinen ja Paula Risikko.

Webinaari järjestetään tiistaina 15.9.2020 klo 9.00-11.30 ja sen juontaa kehitysjohtaja Janne Antikainen, MDI Public Oy.

Lue webinaarin tarkka ohjelma täältä ja ilmoittaudu mukaan 13.9.2020 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/A32F346FD1CD3B7E

Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa.

Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestää EU:n Itämeren alueen Interreg -ohjelman rahoittama kansainvälinen MAMBA-hanke. MAMBA-hanketta toteuttavat Suomessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Lisätietoja: www.mambaproject.eu  

 

Lisätietoja:

Päivi Tuisku
Projektikoordinaattori
puh. 040 751 1819

Susanna Anttila
Projektikoordinaattori
puh. 040 615 2580

 

0 kommenttia
« Edelliset 10

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös