Kulttuurihyvinvoinnin hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista julkaisu

21.01.2016

Kolmessa pohjalaismaakunnassa toteutettavan Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen puitteissa on valmistunut uusi julkaisu, jossa esitellään osallistavan taiteen ja kulttuurin alalla hyväksi havaittuja käytäntöjä ja toimintamalleja. Taide, kulttuuri, hyvinvointi - Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja -julkaisu esittelee lyhyesti kaikkiaan 11 käytäntöä ja toimintamallia, jotka on valittu mukaan sekä pohjalaismaakunnista että eri puolilta Suomea.

Uuden julkaisun tavoitteena on esitellä valitut hyvät käytännöt ja toimintamallit mahdollisimman selkeästi ja houkuttelevasti. Päämääränä on auttaa erilaisia lukijoita huomaamaan, kuinka monipuolisesti osallistavaa taidetta voidaan hyödyntää esimerkiksi ikäihmisille tai erityisryhmille suunnatuissa hyvinvointipalveluissa. Kirjasta löytyvät mm. alan tunnetuimmat hyvät käytännöt kuten kulttuurikaveritoiminta, voimauttava valokuva ja kuvionuotit. Pohjalaismaakunnissa syntyneistä toimintamalleista esitellään Vaasan Kulttuurikaruselli K-65-toiminta, ETT Erikoistietotoimisto Kokkolasta sekä Kylille kulttuuria -toimintamalli, joka on kehitetty Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen Kulttuurista muistoja -hankkeessa.

Taide, kulttuuri, hyvinvointi - Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja -julkaisussa esitellään myös Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeessa vuoden 2015 aikana tehtyjä kunnallisia pilottihankkeita. Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla toteutettiin vuoden aikana yhteensä 12 pilottihanketta, joiden tuella alueen kuntiin luotiin uusia taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä hyvinvointipalveluja.

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja on OKM:n, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliittojen sekä Söfukin rahoittama kehittämishanke, jonka ensimmäinen vaihe päättyy alkuvuodesta 2016. Hankkeelle ollaan hakemassa jatkoa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Esa Vienamo, esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi, puh. 0400 883 317

 

Taide, kulttuuri, hyvinvointi - Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja -julkaisu:

Selattavaan verkkojulkaisuun >>

Lataa julkaisu pdf-tiedostona >>

 

Publikation om god praxis och goda verksamhetsmodeller inom kulturell välfärd

Inom ramen för projektet Välfärd för kommuner över gränser som genomförs i tre österbottniska landskap har utarbetats en ny publikation där man presenterar god praxis och fungerande verksamhetsmodeller inom aktiverande konst och kultur. Publikationen Konst, kultur, välfärd – God praxis och goda verksamhetsmodeller presenterar en kort sammanfattning av 11 tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller som har insamlats från både österbottniska landskap och från olika håll i Finland.

Syftet med den nya publikationen är att presentera utvalda bra tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller på ett så tydligt och attraktivt sätt som möjligt. Målet är att uppmärksamma olika slags läsare på hur mångsidigt man kan utnyttja aktiverande konst i välfärdstjänster som riktar sig till exempel till seniorer eller specialgrupper. I boken hittar du bland annat de mest välkända bra tillvägagångssätten såsom kulturvänner, resursförstärkande fotografier och bildnoter. Bland de verksamhetsmodeller som har skapats i de österbottniska landskapen presenteras bland annat Verksamheten Kulturkarusell K65 i Vasa, ETT En byrå med specialkunskap (Erikoistietotoimisto) i Karleby samt verksamhetsmodellen Kultur till byarna som har utarbetats inom projektet Kulttuurista muistoja (Minnen av kultur) som har genomförts av Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys.

I publikationen Konst, kultur, välfärd – God praxis och fungerande verksamhetsmodeller presenteras även de kommunala pilotprojekt som har genomförts år 2015 inom projektet Välfärd för kommuner över gränser. I Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten genomfördes under året 12 pilotprojekt med stöd av vilka man skapade nya välfärdstjänster i anknytning till konst och kultur i kommunerna.

Välfärd för kommuner över gränser är ett utvecklingsprojekt som finansieras av UKM, Södra Österbottens, Österbottens och Mellersta Österbottens landskapsförbund samt SÖFUK, och vars första skede löper ut i början av år 2016. Man avser att ansöka om en fortsättning på projektet.

Tilläggsuppgifter: Projektchef Esa Vienamo, esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fip. 0400 883 317

 

Konst, kultur, välfärd – God praxis och goda handlingsmodeller –publikation:

Till bläddringsbar pdf-publikation >>

Ladda ner publikationen i pdf-format >>

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös