Kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä Etelä-Pohjanmaalla

16.06.2020

Vuoden 2019 alussa on tullut voimaan uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Tässä yhteydessä kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Uusi laki mahdollistaa myös kulttuurin kehittämistehtävät, joilla pyritään tukemaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Kehittämistehtävät ovat vapaaehtoisia ja myönnetään alueille hakemusten perusteella.

Etelä-Pohjanmaan liitto on yhdessä Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa saanut rahoituksen alueelliseen kehittämistehtävään, jossa keskiössä ovat kuntien kulttuurityöntekijät sekä alueen välittäjätoiminnan kehittäminen. Etelä-Pohjanmaalle osoitettu kehittämistehtävä kantaa nimeä maaseutukulttuurin hybridiosaajat.

Kehittämistehtävän toteutus on lähtenyt käyntiin kuntien kulttuuritoimien kuulemisesta, tarpeiden tunnistamisesta ja tilannekartoituksesta. Näissä keskusteluissa esiin ovat nousseet niukat resurssit kuntien kulttuuritoiminnan järjestämiseen sekä henkilökuntaa haastavat monialaiset virat. Kunnissa odotetaan mielenkiinnolla kehittämistehtävässä rakennettavaa palveluntarjotinta, joka nostaa esiin alueellisia kulttuuripalveluita ja niiden tuottajia. Palveluntarjottimen tavoitteena on tehdä alueellisten kulttuuripalveluiden ostaminen helpoksi, mutta myös tehdä paikalliset ja alueelliset kulttuurin – ja taiteen ammattilaiset näkyviksi ja pyrkiä näin parantamaan heidän työllistymistään Etelä-Pohjanmaan sisällä.

Infotilaisuudet ja sparraustoiminta palveluntarjottimen ympärillä käynnistyvät elokuussa 2020. Samaan aikaan kuntien kulttuurityöntekijöille on tarjottu mahdollisuutta työpajoihin, joissa on ollut mahdollista pohtia omien tavoitteiden ja motivaation merkityksiä sekä herätellä ajatuksia oman osaamisen kehittämiseen. Kehittämistehtävän tavoitteena on löytää myös tapoja osallistaa ja tukea kunnissa tapahtuvaa yhdistystoimintaa, jonka merkitys kuntien kulttuuripalveluiden tuottajina on merkittävä.

Alueellisia kehittämistehtäviä on parhaillaan käynnissä useampia (mm. Pohjois-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi) ja selvää on, että pienissä kunnissa kulttuurin rooli kuntataloudessa on haastava ympäri Suomen. Alueellisilla kehittämistehtävällä halutaan varmistaa, että maaseutumaisillakin alueilla on mahdollista elää kulttuurisesti rikasta elämää. Työkaluja kulttuurin saavutettavuuden ja monimuotoisuuden puolesta kehitetään nyt ympäri Suomen ja työn tuloksia jaetaan aktiivisesti kehittämistehtävien välillä sekä Espoon kaupungin valtakunnallisen kehittämistehtävän rakentaman Kulttuuri Yhteistuumin – sivuston avulla, johon kerätään valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä Suomen kulttuuripalveluiden sisältä (https://yhteistuumin.wordpress.com/).

 

Teksti: Hanna Hangasluoma ja Päivi Alaniska

Kuva: Hanna Hangasluoma

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös