Kulttuuripaletti tuo taiteen sosiaali- ja terveydenhuoltoon

12.02.2020

Vuodenvaihteessa päättynyt Kulttuurisote II -hanke edisti taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa neljän maakunnan alueella. Kussakin maakunnassa lähestyttiin teemaa hieman eri näkökulmasta.

Pohjanmaalla vietiin käytäntöön ikäihmisten taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen tarjotinmallia, jonka tarkoituksena on tuoda kulttuurihyvinvointipalvelujen tuottajat ja tarvitsijat yhteen.

– Perustimme Vaasaan monialaisen yhteiskehittämisryhmän, jossa ovat edustettuina kaupungin kulttuuripalvelut, ikäihmisten sote-palvelut, taidealan toimijat, oppilaitokset, vanhusneuvosto ja Taiteen edistämiskeskus. Ryhmän tavoitteena on taiteen ja kulttuurin juurruttaminen ikäihmisten sote-palveluihin, projektipäällikkö Hanna Kleemola kertoo.

Etelä-Pohjanmaalla tuettiin verkostoitumista. Alueen sote-organisaatioihin nimettiin kulttuurihyvinvoinnin yhteyshenkilöt, mikä helpottaa projektipäällikkö Pirjo Heinon mukaan toimijoiden yhteistyötä.

Pohjois-Savossa parannettiin kulttuurin saavutettavuutta edistämällä hyvien toimintamallien tunnettuutta muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä päättäjien keskuudessa.

– Vielä tarvitaan asennevaikuttamista, käyttöönottopäätöksiä ja toimeenpanoa, projektipäällikkö Mervi Lehmusaho linjaa.

Varsinais-Suomessa laadittiin suunnitelma kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä sairaanhoitopiirissä. Projektipäällikkö Eriikka Siirala toteaa, että suunnitelman avulla varmistetaan strategisen johdon sitoutuminen ja kulttuurihyvinvointityön suunnitelmallisuus.

 

Suositukset tukevat kulttuurihyvinvointityötä

Hankkeessa saadut oivallukset on kiteytetty kuuteen käytännönläheiseen suositukseen. Ne opastavat päättäjiä ja sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa alkuun ja osoittavat, että taiteen ja kulttuurin voi tuoda lähemmäs ihmisiä hyvinkin pienin keinoin.

– Työtä pitää jatkaa monella tasolla, sekä sisällyttämällä kulttuurihyvinvointia ohjausasiakirjoihin että tarjoamalla yhä enemmän taide-elämyksiä erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Juuri nyt on ajankohtaista kulttuurihyvinvoinnin integrointi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toteutukseen, hankekokonaisuutta luotsannut Kleemola toteaa.

Kulttuurisote II -hankkeen hallinnoija oli Pohjanmaan liitto. Muut osatoteuttajat olivat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon liitot sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

 

Kulttuurisote II:n suositukset

Suositus 1. Kulttuurihyvinvointi ohjausasiakirjoihin
Jotta taide ja kulttuuri juurtuvat sote-palveluihin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, tarvitaan kirjauksia strategioihin, suunnitelmiin, sopimuksiin ja muihin ohjausasiakirjoihin.

Suositus 2. Kehitetään yhdessä!
Kulttuurihyvinvointia edistävät monet eri tahot, usein yhteistyössä keskenään. Tarvitaan yhteisiä tavoitteita ja suuntaviivoja sekä säännöllisiä tapaamisia toimijoiden kesken.

Suositus 3. Taide ja kulttuuri rakenteisiin
Kulttuuri tulisi saada osaksi olemassa olevia rakenteita.

Suositus 4. Kulttuurihyvinvointi sote-palveluihin
Varmistetaan, että kulttuurihyvinvointipalveluiden hankinta ja käyttö on mahdollista läpi palvelurakenteen ja otetaan osaksi asiakas- ja palveluohjausta.

Suositus 5. Osaamista verkostoista
Perusta kulttuurihyvinvointiosaamiselle luodaan perus- ja täydennyskoulutuksella. Laaja verkostoyhteistyö tulee osaamisen kehittämistä.

Suositus 6. Arjen hyvät toimintamallit käyttöön
Hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi.

 

Aineistot: 

Kulttuuripaletti sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kulttuurisote II:n suositukset ja oivallukset. Loppuraportti. (pdf)

Kulttuuripaletti sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kulttuurisote II:n suositukset. Tietokortti.  (pdf)

 

 

 

Lisätietoja antavat

hankekokonaisuus ja Pohjanmaan osahanke

Hanna Kleemola, Pohjanmaan liitto, hanna.kleemola@obotnia.fi, 044 320 6566

Tarja Hautamäki (ohjausryhmän puheenjohtaja), Pohjanmaan liitto, tarja.hautamaki@obotnia.fi, 044 723 5007

Etelä-Pohjanmaan osahanke

Hanna Hangasluoma, Etelä-Pohjanmaan liitto, hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi, 040 751 5610

Pohjois-Savon osahanke

Tarja Miettinen, Pohjois-Savon liitto, tarja.miettinen@pohjois-savo.fi, 044 714 2664

Pekka Puustinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, pekka.puustinen@kuh.fi, 044 717 9325

Varsinais-Suomen osahanke:

Eriikka Siirala, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, eriikka.siirala@tyks.fi, 050 342 2511

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös