Kuntien tilinpäätösten 2019 ennakkoarvioita julkaistiin

12.02.2020

Kuntaliitto ja Tilastokeskus julkaisivat 5.2.2020 ennakkoarvioita kuntien vuoden 2019 tilinpäätöksistä. Tietojen mukaan kuntatalous kehittyi heikompaan suuntaan, joskaan tilanne ei ole niin heikko kuin vuoden aikana odotettiin. Myös Etelä-Pohjanmaalla kuntien taloustilanne heikentyi.

Tiedot perustuvat kuntien Tilastokeskukselle toimittamiin tietoihin ja on huomattava, että ne voivat muuttua vielä huomattavasti esim. sairaanhoitopiirien lähettämien laskujen takia. Tietoihin ei sisälly kuntakonsernien tietoja ja ne kerättiin kaikista Manner-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä. Tässä tekstissä asukasta kohti laskettuja euromääräisiä tietoja esitetään vuoden 2018 väkilukuihin suhteutettuina, koska tietoja koottaessa ei ollut käytettävissä vuoden 2019 väkilukuja.

Etelä-Pohjanmaalla 13 kuntaa teki negatiivisen tilikauden tuloksen vuonna 2019. Negatiivisten tulosten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna kahdella. Paras tilikauden tulos oli Soinissa, 910 euroa asukasta kohti. Myös Alavus ylsi yli 500 euron asukaskohtaiseen tulokseen, 558 euroa/asukas. Heikoin tilikauden tulos oli Kurikassa, - 598 euroa/asukas.

Viiden kunnan tilikauden tulos oli vuonna 2019 parempi kuin 2018. Nämä kunnat olivat Alavus, Evijärvi, Isojoki, Kauhajoki ja Soini. Alavus ja Kauhajoki käänsivät negatiivisen tuloksensa positiiviseksi.

Kunnan toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verorahoituksella eli verotuloilla ja valtionosuuksilla sekä mahdollisilla muilla tuloilla. Toimintakate heikkeni Isojokea ja Ähtäriä lukuunottamatta kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa.

Etelä-Pohjanmaan kuntien verotulot ovat kansallisesti verrattuna pienet. Vuonna 2019 maakunnan kuntien yhteenlasketut verotulot olivat asukasta kohti 3 520 euroa, eli Manner-Suomen toiseksi matalimmat. Edellisvuoteen verrattuna verotulot nousivat asukasta kohti 3.1 %, kun Manner-Suomessa nousua oli 2.6 %. Kuntakohtaisesti verotulot olivat suurimmat Seinäjoella (4 062 euroa/asukas) ja matalimmat Soinissa (2 953 euroa/asukas), jossa ne jäivät ainoana kuntana alle 3 000 euron rajan. Asukasta kohti lasketut euromääräiset verotulot nousivat lähes kaikissa kunnissa. Vain Isojoella, Karijoella ja Ähtärissä ne laskivat. Verotulojen euromääräinen nousu asukasta kohti laskettuna oli suurin Vimpelissä, 230 euroa. Asukasta kohti lasketut verotulot laskivat eniten Karijoella, 153 euroa/asukas.

Etelä-Pohjanmaan kuntien asukasta kohti yhteenlaskettu lainakanta oli vuonna 2019 maakunnista kolmanneksi korkein, 4 346 euroa. Asukasta kohti laskettu laskettu lainakanta nousi Kainuuta lukuunottamatta kaikissa maakunnissa. Etelä-Pohjanmaalla lainakanta oli korkein Seinäjoella, 5 300 euroa asukasta kohti. Myös Lapualla lainakanta ylitti 5 000 euron rajan, ollen 5 191 euroa. Matalin lainakanta oli Isojoella, 424 euroa/asukas. Asukasta kohti laskettu lainakanta nousi valtaosassa maakunnan kuntia, sillä vain Teuvalla, Soinissa ja Isojoella kunnan lainakanta alentui.

 

Teksti: Marko Rossinen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös