Kuukauden hanke: Biokonsepti-hanke kasvattaa uutta osaamista

12.02.2020

Suupohjan ammatti-instituutissa on luotu pilottiympäristö biokaasun ja osaamisen jakamiseksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut uuden biokaasulaitoksen ja jakelupisteen hyödyntämistä uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistämisessä ja tiedon jakamisessa. Hanke on saanut EU-rahoitusta.

Hanke käynnistyi toukokuussa 2017. Tulevaisuuden tausta-ajatuksena on ollut biokaasuun liittyvä kasvava liiketoiminta maakunnassa ja valtakunnallisesti. Lisäksi kuluttajat ja yritykset saavat käytettäväkseen paikallisesti tuotettua energiaa.

Hankepäällikkö Pekka Soinin mukaan pilottihankkeen ja osaamisen jakamisen myötä myös liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Osaamisen kasvu parantaa yritysten menestymisedellytyksiä pitkällä aikajänteellä.

− Tavoitteena on aktivoida uusiutuvan energian kohdalla biokaasun hyödyntämistä, sekä luoda alueelle tätä kautta uusia työpaikkoja.

Soini näkee hankkeen toteuttamismahdollisuudet heikkoina ilman EU-rahoitusta. Rahoituksella on siis positiivinen ja suuri merkitys kehitystyön käytäntöpinnassa.

− Ilman sitä hanketta ei olisi käynnistetty.

Biokonseptihankkeella on Soinin mukaan positiivinen vaikutus ympäristöön. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tiivistynyt hankkeen myötä. Esimerkiksi yhteistyö Vaasan yliopiston kanssa on Soinin mukaan ollut antoisaa.

Biokonseptin hankeaika päättyy huhtikuun lopussa. Hankkeen aikana tuloksista tehdyt laskurit ja opetuspaketit ovat kuitenkin hyödynnettävissä myös jatkossa. Soini uskoo, että toimijoiden kesken alkanut yhteistyö saa jatkoa myös tulevaisuudessa ja tietoa jaetaan edelleen.

 

Teksti: Matias Juupaluoma 

 

FAKTA:

 

Hankkeen nimi: Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan (Suupohjan biokonsepti -hanke)

Hankkeen toteuttajat: Suupohjan koulutuskuntayhtymä ja Vaasan yliopisto.

Rahoitus: Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmasta (EAKR). Rahoittaja on Etelä-Pohjanmaan liitto.

 

  • Suupohjan ammatti-instituuttiin (nyk. Vuoksi) valmistui uusi biokaasulaitos ja liikennepolttoaineen jakelupiste marraskuussa 2016. Toukokuussa 2017 alkaneen Suupohjan biokonsepti -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasuun liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä ja kasvua sekä jakaa biokaasun hyödyntämiseen liittyvää tietoa.
  • Hankkeen aikana muun muassa koulutuskuntayhtymän traktori ja auto muutettiin biokaasukäyttöisiksi.
  • Vaasan yliopisto vastaa hankkeessa biokaasun käyttöön liittyvästä tutkimus- ja testaustyöstä. Ensimmäisenä tutkimuskohteena on biokaasutraktorin päästöt, toisena biokaasua laajasti hyödyntävien maatilojen laskennallinen kokonaistaloudellisuus verrattuna ilman biokaasupotentiaalin hyödyntämistä ja kolmantena biokaasuautoilun kokonaistaloudellisuuslaskelmat.
  • Hankkeen tuloksena kehitetään biokaasuauton käytön taloudellisuutta osoittava laskuri, joka on avoimesti käytettävissä www.aspiremodel.fi-sivustolla.  

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös