Liiton Interreg Europe -hankkeissa on siirrytty seuraavaan vaiheeseen

13.04.2018

Etelä-Pohjanmaan liitossa keväällä 2016 käynnistyneissä Interreg Europe -hankkeissa (CESME, ERUDITE ja NICHE) on ollut touhukas alkuvuosi erityisesti alueellisten toimintasuunnitelmien työstämisen kanssa. Kukin hanke on siirtynyt maalis–huhtikuun vaihteessa niin kutsuttuun monitorointivaiheeseen, joissa tarkoituksena on seurata juuri työstettyihin toimintasuunnitelmiin kirjattujen toimenpiteiden toteutumista. Toimintasuunnitelmia on maaliskuun aikana esitelty myös alueen toimijoille erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.

NICHE - Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun innovatiivisuus

NICHE -hankkeen tavoitteena on edistää ruokaketjun innovatiivisuutta. Toimintasuunnitelman julkistamistilaisuus pidettiin 9.3.2018 Seinäjoella. Tilaisuudessa kuultiin lyhyt katsaus menneeseen, kun Suvi Takala Into Seinäjoesta kertoi Ruokaprovinssin tarinaa tähän päivään. Lisäksi yritysesimerkkinä Juurella ravintolasta keittiömestari Joni Pukkinen avasi yhteistyön merkitystä ruokaketjussa. Etelä-Pohjanmaan liiton projektikoordinaattori Sanna Inkeri esitteli hankkeessa tehdyn innovaatiotoiminnan kartoituksen tuloksia, jossa eteläpohjalaisten elintarvikealan yritysten innovaatiotoiminnan tasoa mitattiin sekä verrattiin hankepartnereihin. Lopulta Soila Mäntymaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta esitteli hankkeen aikana luodun toimintasuunnitelman.

Toimenpiteet on koottu ruokaketjun toimijoiden haastattelujen, työpajojen ja kansainvälisten hankepartnerien hyvien käytäntöjen pohjalta, tiiviissä yhteistyössä ruokaketjun toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.  Prosessin aikana toimintasuunnitelman teemaksi nousi alueen brändäys. Alueella kaivattiin erityisesti vahvempaa yhteistä pohjaa, johon tukeutua sekä näkyvyyttä kuluttajille ja yhteistyökumppaneille yhtenäisen brändin avulla. Toiseksi tärkeäksi teemaksi nousi ruokaturvallisuus. Toimintasuunnitelma sisältää yhteensä kahdeksan toimenpidettä. Toimintasuunnitelma toteutettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikön asiantuntijatyönä Etelä-Pohjanmaan liitolle. Toimintasuunnitelma on luettavissa NICHE-hankkeen sivuilta www.epliitto.fi/niche.

 

AB Seinäjoki järjesti Ruokaketjun toimijoiden yhteiskuvauksen ennen tilaisuuden alkua.


ERUDITE - Digitaalisten innovaatioiden ja palveluiden kehittämistä maaseutu- ja kaupunkialueilla

ERUDITE -hankkeessa on pureuduttu digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin maaseudun ja kaupunkien palveluissa. Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi hankkeessa on mukana Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK. Hankepartnerit järjestivät maaliskuun lopulla Kauhajoella seminaarin What’s Next - Etelä-Pohjanmaan digitaalinen tulevaisuus. Vetonaulana seminaarissa luennoi futuristi ja tieteentohtori Elina Hiltunen digitalisaation nykyisistä ja tulevista trendeistä. Etelä-Pohjanmaan liiton projektipäällikkö Miika Laurila kertoi yleisölle innovaatiotoiminnan tilannekuvasta ja tulevaisuustyöstä Etelä-Pohjanmaalla. Seminaarissa esiteltiin myös ERUDTE-hankkeen aikana luotava toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään digitaalisten palveluiden käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla. Toimenpiteet on suunnitelmassa jaoteltu neljään kokonaisuuteen, joita ovat: 1. verkostojen ja osaamisen kehittäminen, 2. digitalisaation edistäminen matkailualan palveluissa, 3. terveys- ja hyvinvointipalvelujen digitalisaation edistäminen sekä 4. julkishallinnon palveluiden digitalisaation kehittäminen. Toimintasuunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana ja siitä tiedotetaan ERUDITE-hankkeen kotisivuilla www.epliitto.fi/erudite.

 

What’s Next - Etelä-Pohjanmaan digitaalinen tulevaisuus -seminaarin osallistujat kertoivat lopuksi päällimmäiseksi mieleen jääneitä sanoja. Tulevaisuuden kehitys aiheuttaa selvästi myös hämmentyneitä ajatuksia.

CESME - Kiertotaloutta pk-yrityksille

Pk-yritysten kiertotaloutta edistävän CESME-hankkeen päätösseminaari järjestettiin Seinäjoella tiistaina 20.3.2018. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen aikana luotu Etelä-Pohjanmaan kiertotalouden toimintasuunnitelma sekä kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista sekä muoveihin ja tekstiileihin liittyvästä kansallisesta kehittämistoiminnasta. Paikalle saapui asiantuntijoita mm. VTT:ltä ja Turun Yliopiston Brahea instituutista. 

Etelä-Pohjanmaan kiertotalouden toimintasuunnitelma valmistui maaliskuun lopulla ja on luettavissa CESME-hankkeen sivuilta www.epliitto.fi/cesme.

Toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joiden kautta Etelä-Pohjanmaa siirtyy suunnitelmallisesti kohti kiertotaloutta. Suunnitelmassa esitetään mm. Etelä-Pohjanmaan kiertotalousvisio, joka kiteytyy seuraavasti: ”Kiertotaloudesta yhteistyöllä uutta liiketoimintaa ja kestävää hyvinvointia eteläpohjalaisella periksiantamattomuudella”. Konkreettiset toimenpiteet jaoteltiin toimintasuunnitelmassa kolmeen eri kehittämiskokonaisuuteen, joita ovat: 

  1. Kiertotalouden tunnetuksi tekeminen ja siihen liittyvien verkostojen ja tietokantojen kehittäminen
  2. Kiertotalousosaamisen, -koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
  3. Valittujen toimialakohtaisten toimenpiteiden kehittäminen (energia, puutuotteet, muovi ja tekstiilit)

 

Teksti: Hanna Meriläinen ja Sanna Inkeri

Kuva 2: Hanna Meriläinen

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös