Selvitys: Seinäjoki−Lapua-valtatie nelikaistaiseksi

14.02.2020

Etelä-Pohjanmaan liiton teettämän selvityksen mukaan Seinäjoki−Lapua-välille tarvitaan nopeasti kehittämisinvestointeja. Viimeaikaiset tiellä tapahtuneet onnettomuudet korostavat surullisella tavalla tien palvelutason ja turvallisuuden puutteita.

Valtatie 19 on osa Suomen päätieverkkoa, mutta se ei täytä pääväylille asetettuja laatutavoitteita. Talousalueiden ripeän kasvun sekä Seinäjoen ohitustien valmistumisen myötä valtatien liikennemäärä on kasvanut voimakkaasti. Valtatien 19 investointien käynnistäminen on Etelä-Pohjanmaan tärkein maantieliikenteen kehittämistoimenpide.

Tavoitteena on, että koko Seinäjoki−Lapua-yhteysväli saataisiin nelikaistaiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa halutaan toteuttaa Jouttikallion ja Hipin ohituskaistat sekä Atrian eritasoliittymä, koska näistä kohteista on jo olemassa valmiit tiesuunnitelmat. Toisessa vaiheessa olisi vuorossa Atria−Kivisaari-välin nelikaistaistaminen. Tällä osuudella ei ole vielä suunnittelua käynnissä.

− Meillä on hyvin toimiva Itäväylä, ja toivotut parannukset helpottaisivat merkittävästi kuljetusalan yrittäjien toimintaa. Aikasäästö olisi huomattava ja mahdollistaisi käynnin Helsingissä kuljettajan työvuoron aikana − jopa Kauhavalta saakka, maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila toteaa.

Anttila muistuttaa, että parannuksia tarvitaan ennen kaikkea turvallisuuden lisäämiseksi, sillä liikenneturmia ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut tieosuudella aivan liikaa.

 

Valtatie 19 on elintärkeä päätie yrityksille

Tiellä 19 sekoittuu teollisuuden, työssäkäynnin, maatalouden ja monien muiden tienkäyttäjien liikennetarpeet. Tie välittää myös pitkämatkaista liikennettä valtatien 3 kautta aina pääkaupunkiseudulle asti.

− Valtatie 19 on ylikuormittunut, vaarallinen ja välityskykynsä äärirajoilla oleva valtakunnallinen pääväylä. Sen varrella on elinkeinoelämän suuryrityksiä, joiden tulevaisuus vaatii sujuvaa tieliikenneinfraa, kansanedustaja Pasi Kivisaari korostaa.

WSP Finland Oy:n laatima selvitys julkaistiin ja luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle tänään, perjantaina 14. päivä helmikuuta. Toiveena on saada investointiohjelma liikkeelle nopeasti.

 

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan liitto

Antti Saartenoja, suunnittelujohtaja
p. 050 347 9845

 

Materiaalit:

Valtatielle 19 neljä kaistaa Seinäjoelta Lapualle − investointi talouskasvuun ja työllisyyteen -selvitys »

Vt19-esite »

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös