Taiteen ja kulttuurin välittäjätoimintaa sekä kuntien kulttuurityöntekijöiden osaamista edistetään alueellisesti

12.02.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan liitolle 195 000 euroa kulttuurin alueellisen kehittämistehtävään. Kehittämistehtävät ovat uusia ja niillä pyritään edistämään kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteiden toteutumista. Etelä-Pohjanmaan liitto on hakenut rahoitusta yhdessä Seinäjoen kulttuuripalveluiden kanssa ja hankkeen vaikutukset ulottuvat koko maakunnan alueelle. 

Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen-hanke koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta. Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa kuntien kulttuuriyöntekijöiden osaamisen kehittämisestä ja Seinäjoen kaupunki vastaa kulttuurin välittäjätoiminnan kehittämisestä.

”Maaseutukulttuurin hybridiosaajat-hanke antaa meille aidot työkalut ja hienon mahdollisuuden kehittää koko Etelä-Pohjanmaan kulttuurikenttää yhtenä kokonaisuutena. Olen iloinen, että Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden ja Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalueen vuosia kestänyt hyvä yhteistyö saa hankkeen kautta konkreettisia muotoja. Yhdessä olemme vahvempia ja viisaampia!” Seinäjoen kaupungin kulttuurijohtaja Leena Kråknäs kommentoi.

Kaksivuotisessa hankkeessa tavoitteena on löytää paikallinen malli taiteen ja kulttuurin välittäjätoiminnalle. Välittäjätoiminnalla pyritään edistämään taide- ja kulttuuritoimijoiden työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia, kehittämään toimijoiden liiketoimintaosaamista, kehittämään kulttuurin ja taiteen digitaalista myyntiä, asiakas ja yleisötyön kehittämistä ja niin edelleen. Välittäjätoiminnan kannalta olennaista on tunnistaa alueen taide- ja kulttuuritoimijat sekä löytää alueellisesti tärkeimmät kehittämistarpeet.

Kulttuurityöntekijöiden osaamista kehitetään hankkeessa mentoroinnin avulla. Mentoroinnin teemoja ovat muun muassa: oman työn organisointi, oma motivaatio ja tavoitteet, tiedolliset sisällöt ja tiedon hankintaverkostoituminen sekä kansainvälisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja löytäminen. Mentoroinnissa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä osallistujien toiveita kuunnellen ja tavoitteena on ennakkoluulottomasti päästä kokeilemaan myös taidelähtöisin menetelmin tehtävää mentorointia.

Hankkeeseen juuri valittu projektipäällikkö Päivi Alaniska tunnistaa tulevat haasteet, mutta on tarttumassa niihin innolla. ”Ensimmäisenä täytyy lähteä kartoittamaan toimijoita ja heidän tarpeitaan eri puolilla maakuntaa.” Alaniska toteaa. Hankkeessa tullaan lisäksi hyödyntämään paikallista välittäjätoiminnan osaamista taiteilija-asiantuntija Jenni Latvalta, joka on työskennellyt aikaisemmin Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijana taiteen asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa. Latva työskentelee parhaillaan Taideyliopiston tuotantokoordinaattorina.

Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi alueellinen kehittämistehtävä on osoitettu Jyväskylän kaupungille Kaakon taiteelle, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle ja Kuopion kaupungille.  

 

Teksti: Hanna Hangasluoma

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös