Tunnelmakuvia maaliskuun EU Etelä-Pohjanmaalla -tapahtumista, Osa 1

20.04.2020

Maaliskuun alussa, vielä ennen koronaviruksen leviämistä epidemiaksi Suomessa, ehdittiin Etelä-Pohjanmaalla järjestää kaksi kolmesta EU Etelä-Pohjanmaalla -tapahtumista. Ensimmäinen Alajärvellä 5.3.2020 ja toinen Seinäjoella 9.3.2020. Molemmat tilaisuudet koostuivat hankemessuista sekä ajankohtaisseminaarista, jonne saapui innostavia puhujavieraita myös maakunnan ulkopuolelta.  Kauhajoelle maaliskuun puoliväliin suunniteltu tapahtuma jouduttiin valitettavasti viime metreillä perumaan, mutta uutta korvaavaa tapahtumaa suunnitellaan pidettäväksi myöhemmin syksylle.

Ympäristö- ja ilmastoteemat esillä Alajärvellä

Alajärven tilaisuutta vietettiin torstaina 5.3. uudenkarhealla monitoimihallilla. Tilaisuuden yhteydessä järjestetyillä hankemessuilla esittäytyi jopa 20 EU-rahoitettua hanketta, joilla on tuettu erityisesti ilmastoon ja ympäristöön liittyviä toimenpiteitä Etelä-Pohjanmaan alueella. Mukaan oli kutsuttu hankkeita erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston sekä Euroopan maaseuturahaston ohjelmista.

Mukana olevilla hankkeita on edistetty muun muassa ilmastoviisasta ja hiilineutraalia maa- ja metsätaloutta, kestävää puurakentamista, vesistöjen suojelua, ruokahävikin vähentämistä julkisissa keittiöissä, uusiutuviin energialähteisiin siirtymistä, kestävää matkailua, kiertotalouden ja ekologisten innovaatioiden edistämistä alueen pk-yrityksissä, biokaasupilottiympäristön rakentamista Suupohjan alueelle sekä pelillisiä energia- ja kiertotalousratkaisuja.

Hankelistausta lukiessa voikin todeta, että EU-rahoitus on mahdollistanut erittäin monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä, joilla edistetään siirtymistä kohti kestävää maakuntaa.

 Messut

Alajärven hankemessuilla oli mukana lähes 20 EU-rahoitteista hanketta.


Ajankohtaisseminaarissa esillä EU:n vihreän kehityksen ohjelma

Päivän aiheisiin pureuduttiin tarkemmin ajankohtaisseminaarissa, jossa avaussanat kuultiin Alajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäen lausumana. Rintamäki muisteli puheessaan EU-jäsenyyden alkuaikoja ja kuinka Alajärvelläkin EU-jäsenyys aiheutti huolta siitä, kuinka alueet, maaseutu ja maatalous pärjää muutoksessa. Muutokseen kuitenkin lopulta sopeuduttiin ja lopulta on pärjätty hyvin, opittu uutta ja pidetty maaseutu edelleen elinvoimaisena ja vahvana.

Esko Rintamäki

Alajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki avasi seminaarin. 

Pääpuhujaksi seminaarin saapui ilmastoasioiden konkari Ismo Ulvila, Euroopan komissiosta. Ulvila avasi osallistujille erityisesti Euroopan komission uutta vihreän kehityksen ohjelmaa, eli niin kutsuttua Green Dealia, jolla Euroopan unioni tavoittelee siirtymistä kohti hiilineutraalia taloutta vuoteen 2050 mennessä.  Ulvilan mukaan ohjelma ei kuitenkaan ole pelkkä ilmastosuunnitelma, vaan mitä enemmässä määrin elinkeino- ja kilpailupoliittinen kasvuohjelma, jonka avulla Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä alueena ja taloutena myös globaalisti.

Ismo Ulvila

Ismo Ulvila esitteli paikalla olleille Euroopan komission uutta vihreän kehityksen ohjelmaa. 

Ulvilan jälkeen lavalle astui Katariina Arpala, Leader-aisaparin nuorisojaostosta, joka ravisteli kuulijakuntaa tuoreilla ajatuksilla nuorten näkemyksistä elinvoimaisesta, houkuttelevasta ja kestävälle kehitykselle tilaa antavasta kotiseudusta.  Puheessaan Arpala muun muassa painotti, että kotiseudun pitää olla mielekäs jo nuorena siellä asuessaan ja ekologista elämäntapaa ei pitäisi joutua selittämään muille.

Katariina Arpala

Katariina Arpala pohti puheessaan maaseudun houkuttelevuutta nuorten näkökulmasta, jossa muun muassa vaatimukset ekologisille valinnoille korostuvat yhä enemmän. 


EU-rahoituksen vaikutukset maakuntaan

Päivän viimeisen puheenvuoron piti aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta Etelä-Pohjanmaan liitosta. Seppelvirta avasi esityksessään EU-rahoituksen vaikuttavuutta kuluneella ohjelmakaudella niin EU:n rakennerahastojen kuin maaseuturahaston osalta sekä avasi lyhyesti tilannetta tulevan ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluissa.

Heli Seppelvirta

Heli Seppelvirta esitteli EU:n rakennerahastojen sekä maaseuturahaston toiminnan vaikuttavuutta. 

Kuluvalla ohjelmakaudella yli 105 pk-yritystä on saanut tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen Euroopan aluekehitysrahastosta. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on keskeinen teema myös yrityksille suunnatussa rahoituksessa ja 45 yritystä on parantanut merkittävästi hiilijalanjälkeään.  Yritysrahoituksen avulla maakuntaan on luotu 120 uutta työpaikkaa ja 50 yrityksessä on tapahtunut merkittävään liikevaihdon tai henkilöstön lisäystä.

Aluekehitysrahastosta rahoitetaan myös kehittämishankkeita, joissa vähähiilisyys on ollut kuluneella ohjelmakaudella myös merkittävä teema.  Tähän mennessä ohjelmasta on rahoitettu 75 hanketta, joiden kokonaisvolyymi on ollut yli 15 miljoonaa euroa. Rahoituksen painotuksia ovat TKI-keskittymien vahvistaminen, yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä vähähiilisyyden edistäminen. Kehittämishankkeiden avulla yli 50 yritystä on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueen tki-toimijoiden kanssa, 740 yritystä on osallistunut hankkeisiin ja hankkeilla on synnytetty 30 uutta työpaikkaa.

Paneelikeskustelussa pohdittiin ilmastonmuutosta mahdollisuutena

Viimeisenä vuorossa oli paneelikeskustelu, johon osallistui viisi keskustelijaa: Heli Seppelvirta Etelä-Pohjanmaan liitosta, Mervi Niemi-Huhdanpää Leader Aisaparista, Ismo Ulvila Euroopan komissiosta, Katariina Arpala Leader Aisaparin nuorisojaostosta sekä Kari Laasasenaho hankeaktiivin roolissa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta.  Paneelissa pohdittiin muun muassa näkymiä ja toiveita EU:n tulevalta ohjelmakaudelta sekä siitä miten Etelä-Pohjanmaan pitäisi olla mukana tukemassa EU:n ilmastotavoitteita. Puhujavieraat suhtautuivat ilmastonmuutokseen ennen kaikkea myös mahdollisuutena, jossa maakunnan tulisi tavoitella myös edelläkävijän roolia.   Erityisesti maakunnan yrityksillä nähtiin olevan edellytyksiä ratkaisujen ja prosessien kehittämisessä ja potentiaalia toimia edelläkävijänä.  Myös koulutuksen ja tki-toiminnan aloilla nähtiin vahvoja mahdollisuuksia.  

Panelistit

Paneelissa pohdittiin maakunnan mahdollisuuksia toimia ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijänä. 

Yleisö

Tilaisuudessa riitti hyvin myös yleisöä.  

Tilaisuuden järjesti Etelä-Pohjamaan liiton EU-tietokeskus yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä paikallisten kumppaneiden (Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy, SeAMK Maakuntakorkeakoulu ja Leader Aisapari) kanssa.

Tutustu myös

Kari Laasasenahon Kynäälyjä-blogissa julkaistu kirjoitus Etelä-Pohjanmaan mahdollisuuksista toimia ympäristö- ja ilmastoasioiden edelläkävijänä tulevalla ohjelmakaudella.  Linkki artikkeliin: https://www.epliitto.fi/kynaalyja/ajatuksia-ymparistosta-ja-ilmastosta-eun-tulevalla-ohjelmakaudella2

Tutustu Euroopan komission Vihreän kehityksen ohjelmaa osoittessa: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi

 

Teksti: Hanna Meriläinen

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös