Tunnelmakuvia maaliskuun EU Etelä-Pohjanmaalla -tapahtumista, Osa 2

20.04.2020

Maaliskuun alussa, vielä ennen koronaviruksen leviämistä epidemiaksi Suomessa, ehdittiin Etelä-Pohjanmaalla järjestää kaksi kolmesta EU Etelä-Pohjanmaalla -tapahtumista. Ensimmäinen Alajärvellä 5.3.2020 ja toinen Seinäjoella 9.3.2020. Molemmat tilaisuudet koostuivat hankemessuista sekä ajankohtaisseminaarista, jonne saapui myös arvovaltaisia puhujavieraita. Kauhajoelle maaliskuun puoliväliin suunniteltu tapahtuma jouduttiin valitettavasti viime metreillä perumaan, mutta uutta korvaavaa tapahtumaa suunnitellaan pidettäväksi myöhemmin syksylle.

Seinäjoen tapahtumassa teemana työ ja osaaminen

Seinäjoen tilaisuus järjestettiin maanantaina 9.3.2020 Seinäjoen Framilla. Hankemessuja vietettiin Frami B:n aulatilassa ja seminaaria viereisessä auditoriossa. Tilaisuuden teemana oli työ ja osaaminen ja hankemessuille osallistuikin lähes 30 teemaan tavalla tai toisella liittyvää hanketta. Rahoitusohjelmista erityisesti Euroopan sosiaalirahaston hankkeet olivat vahvasti esillä, mutta myös aluekehitysrahaston ja maaseuturahaston hankkeista saapui messuille kattava edustus. 

Esillä olevilla hankkeilla on rahoitettu muun muassa nuorten työllistymistä ja työelämätaitojen kehittämistä, pk-yritysten digitaalista osaamista, palvelukulttuuria ja innovaatiotoimintaa, nuorten lukutaitoa, kuntouttavaa työtoimintaa, musiikintekijöiden osaamisen kehittämistä, nuorten metsäyrittäjyyttä, terveellisten elämäntapojen edistämistä sekä kylien elinvoimaisuutta.

Messut

Hankemessuilla riitti vilinää ja vilskettä, kun mukana oli lähes 30 EU-rahoitteista hanketta.

EU:n sosiaalinen ulottuvuus ajankohtaisseminaarissa

Hankemessujen ohella EU-rahoituksen vaikuttavuuteen pureuduttiin ajankohtaisseminaarissa. Seminaarin avaussanat lausui maakuntajohtaja Asko Peltola avaten lyhyesti EU:n merkitystä maakunnalle ja sen kehittämsielle. Puheesaan Peltola korosti, kuinka on Etelä-Pohjanmaallakin on viisainta ottaa kaikki hyöty irti EU:sta ja sen rahoitusohjelmista. Peltola korosti puheessaan myös EU:n merkitystä maakunnan kansainvälistäjänä, jonka eteen on tehty paljon töitä, mutta edelleen riittää tekemistä. 

Asko Peltola

Maakuntajohtaja Asko Peltola toivotti seminaarivieraat tervetulleiksi ja pohti EU:n merkitystä maakunnalle erityisesti kansainvälistymisen näkökulmasta.

Puhujavieraaksi tilaisuuteen saapui eurooppaministeri Tytti Tuppurainen. Tuppurainen käsitteli puheessaan muun muassa EU:n sosiaalista ulottuvuutta sekä tulevan ohjelmakauden näkymiä. EU:n sosiaalinen ulottuvuus muodostaa pitkälti EU:n arvopohjan, koskettaen niitä asioita, jotka ovat tärkeitä jokaisen ihmisen arjessa, Tuppurainen muistutti.  

Sosiaalisessa ulottuvuudessa työ, osaaminen ja koulutus ovat keskeisiä pilareita, joissa myös Suomi on kilpailukykyisessä asemassa. Tuppuraisen mukaan rahoituksen tulisikin tulevalla ohjelmakaudella tukea entistä vahvemmin juuri kasvua, työllisyyttä ja osaamista. Näiden lisäksi rahoitukseen tulee vahvasti liittymään ilmastotoimenpiteiden toteuttaminen, josta on juuri julkaistu EU:n vihreän kehityksen toimintaohjelma. 

Eurooppaministeri toi puheessaan esiin myös, kuinka eri rahoitusohjelmilla on merkittävä rooli sosiaalisen ulottuvuuteen liittyvien politiikkatavoitteiden toteuttamisessa, sillä EU:lla ei ole lainsäädännöllistä toimivaltaa kyseisellä politiikka-alalla. Euroopan sosiaalirahaston avulla toteutetuista toimenpiteistä hyvä esimerkki on Ohjaamo-toiminta, joka on levinnyt ympäri Suomea ja jonka avulla yli 18 000 nuorta on saanut tukea ja apua. Ohjaamo-toiminta on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti hyvänä ja toimivana toimintamallina.

 Tuppurainen

Ennen puheenvuoroaan eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ehti vierailla myös hankemessuilla tutustuen mukana oleviin hankkeisiin.

Vaikuttavaa rahoitusta ja hanketoimintaa

Ministerin jälkeen lavalle astui Heli Seppelvirta, joka esitteli jälleen rakennerahasto-ohjelmien ja maaseuturahaston vaikuttavuutta kuluneella ohjelmakaudella. Euroopan sosiaalirahasto on merkittävä ohjelma, jolla tuetaan erityisesti työllistymistä, osaamisen kehittämistä sekä heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta yhteiskuntaan.  Kuluneella ohjelmakaudella ohjelmasta on Etelä-Pohjanmaalla rahoitettu yli 33 hanketta, joista esillä oli hyvä kattaus jo hankemessuilla.

Etelä-Pohjanmaalla merkittävä rahoitusohjelma on maaseuturahasto, jota hyödyntävät kehittämisorganisaatiot kuin paikalliset yritykset.  Etelä-Pohjanmaalla rahoitusta myönnetään maakunnallisiin hankkeisiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä paikalliseen kehittämiseen neljältä Leader-ryhmältä.

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoitus kuluneelle kaudelle on ollut yhteensä noin 81,3 miljoonaa euroa. Maaseuturahaston kehittämistuilla on kuluneella ohjelmakaudella parannettu elinympäristön laatua, vahvistettu osaamista ja osallstuutta, edistetty resurssien tehokasta käyttöä sekä yritysten verkostoitumista tähän mennessä noin 31 miljoonalla eurolla lähes 304 hankkeella. Yleishyödyllisiin investointeihin rahoitusta on myönnetty 280 hankkeeseen. Investointirahoituksella on muun muassa kunnostettu ja rakennettu yhteisiä tiloja, liikuntapaikkoja sekä ympäristöjä.

Maaseuturahaston yritystuilla taas on edistetty erityisesti työpaikkojen säilyttämistä, yritysten kilpailukykyä, liikevaihdon kasvattamista, yrityksen laajentumista sekä kannattavuuden parantumista yhteensä noin 25,7 miljoonalla eurolla. Tukien mahdollistamat kokonaisinvestoinnit ovat olleet yrityksissä suuruudeltaan lähes nelinkertaiset, yli 100 miljoonaa euroa. Työpaikkoja kehittämistoimien ansiosta on syntynyt yli 1000 kappaletta.

 Esitteet

EU-tietokeskus kokosi tapahtumien alla EU:n rakennerahastojen hankerahoituksen vaikuttavuutta kolmeen esitteeseen. 

Hankemaistiaisissa hanketoimijat pääsivät estradille lyhyissä puheenvuoroissa. Seminaarissa kuultiin esitykset neljästä kehittämishankkeesta. Ensimmäiseksi kuultiin esitys Rytmi-instituutissa meneillä olevasta ProMUS-hankkeesta, jossa kehitetään musiikintekemisen koulutusta Etelä-Pohjanmaalle. Hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen koulutusjaksolla kehitettyjä biisejä oli kuultavissa myös hankemessuilla ProMUS-hankkeen esittelypisteellä.

Toisena hankkeena esittäytyi Etelä-Pohjanmaa TYP:in (Monialainen yhteispalvelu) koordinoima OSMO-hanke, jossa on kehitetty maakunnallisesti aikuissosiaalityön ja monialaisen yhteispalvelun palveluprosesseja entistä osallistavamaan suuntaan. Hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta.

Kolmantena hankkeena esittäytyi IntoSeinäjoen, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen kaupungin Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettu yhteistyöhanke Healthy Kids of Seinäjoki (HKS), jossa rakennetaan yhteistä kehitysalustaa HKS-teeman ympärille. Kehitysalustan avulla pyritään aktivoimaan alueen kasvuhakuisia ja start-up yrityksiä sekä alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatioita yhteistyöhön ja uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen HKS-teeman ympärille.

HKS

Maria Ahvenniemi Into-Seinäjoesta esitteli messuilla ja seminaarissa viime keväänä käynnistynyttä Healthy Kids of Seinäjoki kehitysalusta -hanketta.

Neljäntenä hankkeena esittäytyi Etelä-Pohjanmaan 4h yhdistyksen toteuttama KIINTO- Nuorten metsäyrittäjyys -hanke, jonka tavoitteena on ollut innostaa ja kouluttaa eteläpohjalaisnuoria metsäyrittäjyyteen. Hanketta on r­­­ahoitettu Maaseuturahaston Leader-tuella.

Viimeisenä vuorossa oli paneelikeskustelu, johon panelisteina osallistuivat Pauliina Talvitie Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta, Johanna Latvala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Asko Peltola, Etelä-Pohjamaan liitosta sekä Ritva Rintapukka Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksesta. Lämminhenkisessä paneelissa pohdittiin muun muassa onnistuneen hankkeen reseptejä sekä hankeviestinnän merkitystä. 

Paneeli

Seminaari päätettiin lämminhenkiseen paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin muun muassa hankeviestinnän merkitystä. Panelistit totesivat, että merkityksellinen hankeviestinä vaatii osaamista, resursseja sekä myös byrokratian kaavuista riisuuntumista.

Teksti: Hanna Meriläinen

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös