Uuden ohjelmakauden valmistelussa odotetaan kansallisia linjauksia

8.09.2020

Kesän aikana saatiin uutta tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmistelua varten. Työ onkin syyskauden myötä jatkunut kiihtyvällä vauhdilla alueilla ja keskushallinnossa.

Rahoituksen osalta kokonaisuus alkoi konkreettisesti hahmottua, kun Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymispaketista. Valtaosa alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista tulee monivuotisesta rahoituskehyksestä (MRK). Kuitenkin pieni osa koronaan liittyvästä elpymispaketistakin kanavoidaan uuden ohjelman kautta.

Suomeen tulee EAKR- ja ESR-hankkeiden käyttöön yhteensä arviolta 1,084 miljardia euroa EU-rahoitusta. Tästä on korvamerkitty Itä- ja Pohjois-Suomeen 400 miljoonaa euroa. Uusi oikeuden mukaisen siirtymän rahasto (JTF) saa rahoitusta sekä MRK:sta että elpymispaketista, ja sen EU-rahoitusosuus kokonaisuudessaan on noin 624 miljoonaa euroa. Interreg-ohjelmille odotetaan noin 140 miljoonaa euroa rahoitusta. Kaikkiin ohjelmiin tulee lisäksi kansallista rahoitusta.

Suomen sisäisestä rahanjaosta ei ole vielä päätöksiä, mutta niitä odotetaan jo kuumeisesti. Koska JTF-potti on alkuperäisiin kaavailuihin nähden kasvanut merkittävästi, kaikkien rahastojen muodostama kokonaisuus on tietenkin huomioitava, kun rahoja jaetaan maakuntien kesken. JTF-rahasto on tarkoitettu tukemaan alueita, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisestä. JTF:n sekä sisällöllinen että maantieteellinen kohdentuminen odottaa poliittisia linjauksia, mutta luonnollisesti Etelä-Pohjanmaa Suomen merkittävimpiin turvetuotantoalueisiin kuuluvana maakuntana odottaa reilua osuutta JTF-varoista.

EAKR- ja ESR-sisältöjen valmistelussa päästiin eteenpäin, kun EU:n komissio antoi palautetta Suomen ohjelmaluonnoksesta. Vähintään 30 % EAKR-rahoituksesta on kohdennettava Vähähiilinen Eurooppa -nimiseen kokonaisuuteen, ja sille tulee rakentaa oma toimintalinjansa ohjelmaan. Myös digitalisaatioon liittyvät kehittämistoimet tarvitsevat seurannan takia oman erillisen ohjelmakohtansa. Aiemmassa valmistelussa nämä teemat oli sisällytetty läpileikkaavasti ohjelmaan. Palaute sisälsi runsaasti muitakin tarkentamistarpeita, joten ohjelman kokoamisessa riittää vielä työtä.

Suomen tavoitteena on ollut käynnistää ohjelman toimeenpano 1.5.2020. Näyttää kuitenkin siltä, että tavoitteesta joudutaan jonkin verran joustamaan pelkästään jo sen takia, että EU-tason asetusvalmistelu ei ole edennyt aikataulun mukaan. Toivottavasti matkaan kuitenkin päästään vuoden 2021 puolella. Sitä odotellessa valmistaudutaan elpymispaketista nykyiselle ohjelmakaudelle tulevaan lisärahoitukseen, jota perustellusti tulisi kohdentaa myös Etelä-Pohjanmaalle.

 

EU:n monivuotinen rahoituskehys (MRK) 2021-2027: 1824 miljardia euroa. EU:n elpymis- ja palautumisvälineet (Next Generation EU): 750 miljardia euroa

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma kattaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF).

 

Teksti: Heli Rintala

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös