Uudet vaikuttamistoimielimet ovat aloittaneet toimintansa

8.06.2018

Kuvassa vanhusneuvoston puheenjohtajisto, vasemmalta Anna-Liisa Niemi, Kustaa Kujala ja Irma Harjula.

Maakunnaliset vanhus- ja vammaisneuvostot  sekä nuorisvaltuusto ovat aloittaneet toimintansa Etelä-Pohjanmaalla. Maakuntalaki velvoittaa tulevat maakunnat asettamaan nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostot 1.1.2020 alkaen. Etelä-Pohjanmaalla vaikuttamistoimielimiä on ryhdytty käynnistämään etuajassa. Ennakoivalla käynnistämisellä tuetaan ryhmien roolia maakunnan toiminnan suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen vanhusneuvoston järjestäytymiskokous pidettiin Seinäjoella 5.6.2018. Kokouksessa valittiin maakunnallisen vanhusneuvoston jäsenet ja puheenjohtajisto.

Maakunnallisen vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kustaa Kujala Seinäjoelta, 1. varapuheenjohtajaksi Anna-Liisa Niemi Kauhavalta ja 2. varapuheenjohtajaksi Irma Harjula Teuvalta.

Vastavalittu puheenjohtaja Kustaa Kujala pitää tärkeänä maakunnallisen vanhusneuvoston roolia yhteistyöelimenä, jossa esimerkiksi kunnallisessa vanhusneuvostossa hyväksi todettuja käytäntöjä voidaan levittää maakunnan muihinkin kuntiin. Lisäksi puheenjohtajisto toivoo, että ikäihmisten tieto ja kokemus tulisivat hyödynnetyksi myös tätä kautta.

Järjestäytymiskokouksessa maakunnalliseen vanhusneuvostoon valittiin 15 varsinaista jäsentä. Jokaisella nykyisen Etelä-Pohjanmaan kunnan vanhusneuvostolla sekä Isonkyrön vanhusneuvostolla on ollut mahdollisuus nimittää maakunnalliseen vanhusneuvostoon yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

KATSO VANHUSNEUVOSTON JÄSENET TÄÄLTÄ >>

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen vammaisneuvoston järjestäytymiskokous pidettiin Seinäjoella 7.6.2018. Kokouksessa valittiin maakunnallisen vammaisneuvoston jäsenet ja puheenjohtajisto.

Maakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Sari Riskumäki Kurikasta, 1. varapuheenjohtajaksi Tuomas Koivuniemi Kauhajoelta ja 2. varapuheenjohtajaksi Sirpa Lammi Kauhavalta.

Puheenjohtaja Sari Riskumäki näkee maakunnallisella vammaisneuvostolla tärkeän roolin tiedonjakajana kunnallisten vammaisneuvostojen kesken.

– Toinen tärkeä näkökulma on edunvalvonta. Odotan, että maakunnallinen neuvosto tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että palvelut järjestetään sovitulla tavalla, Riskumäki sanoo.

Järjestäytymiskokouksessa maakunnalliseen vammaisneuvostoon valittiin 17 varsinaista jäsentä. Jokaisella nykyisen Etelä-Pohjanmaan kunnan sekä Isonkyrön vammaisneuvostolla on ollut mahdollisuus nimittää maakunnalliseen vammaisneuvostoon yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

KATSO VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET TÄÄLTÄ >>

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin Seinäjoella 15.5.2018. Kokouksessa valittiin maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet ja puheenjohtajisto.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Pitkäkangas Alajärveltä, 1. varapuheenjohtajaksi Viivi Piri Kauhavalta ja 2. varapuheenjohtajaksi Iisak Haukkala Ilmajoelta.

– On hienoa, että nuoret pääsevät vaikuttamaan uuden maakunnan valmisteluun. Maakunnallinen nuorisovaltuusto tarjoaa hyvän väylän kuntien nuorisovaltuustojen yhteistyölle, Piri ja Haukkala toteavat.

Jokaisella nykyisen Etelä-Pohjanmaan kunnan ja lisäksi Isonkyrön nuorisovaltuustolla on ollut mahdollisuus nimittää maakunnalliseen nuorisovaltuustoon kaksi jäsentä ja yksi varajäsen. Nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet ovat valintahetkellä kuntansa nuorisovaltuuston jäseniä ja iältään 13–20-vuotiaita.

KATSO NUORISOVALTUUSTON JÄSENET TÄÄLTÄ >>

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös