Aluekehitys

Maakunnan liitot toimivat maakuntiensa aluekehitysviranomaisina. Aluekehityksen tehtäväalueella valmistellaan nelivuotinen  maakuntaohjelma, joka pohjautuu vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelmaa. Lisäksi kahden vuoden välein laaditaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, jolla priorisoidaan ja tarkennetaan kehittämistoimia. Strategiaan kuuluvat asiakirjat valmistellaan laajassa yhteistyössä valtion alueviranomaisten, kuntien, kehittämisyhtiöiden, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja järjestösektorin toimijoiden kanssa.

Aluekehitykseen käytetään maakunnallista, kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta. Aluekehityksen vastuualueella valmistellaan EAKR-kehittämishankkeiden ja kansalliset maakunnan kehittämisrahan rahoituspäätökset. Yhteistyötä tehdään tiiviisti ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kanssa. Ne myöntävät rahoitusta muun muassa ESR- ja maaseuturahaston hankkeisiin. Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitetaan maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), jonka toiminnan valmisteluvastuu on tehtäväalueella.

Tehtäväalueella laaditaan myös maakuntaohjelman seurantaraportti sekä aktivoidaan ja johdetaan maakuntaohjelman työryhmien, pk‐neuvottelukunnan ja maakunnallisen tulevaisuusryhmän toimintoja.

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös