Älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs erikoistuminen liittyy Eurooppa-neuvoston vuonna 2010 hyväksymään talous- ja työllisyysstrategiaan, jonka visiona on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Siinä asetetaan koko EU:ta koskevia tavoitteita mm. työllisyydelle, tutkimus- ja kehitysmenoille sekä koulutukselle. Suomi on asettanut strategiaan vastaavat kansalliset tavoitteet, jotka puolestaan vaativat alueellisia toimia. Älykäs erikoistuminen on tässä suhteessa keskeistä. EU myös kannustaa alueita älykkääseen erikoistumiseen kytkemällä prosessin rakennerahastovarojen ja mahdollisesti muiden EU-rahoitusmahdollisuuksien käyttöön.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa on valmisteltu rinnan maakuntastrategiaprosessin kanssa. Strategialla ja aikanaan sen toimeenpanolla pyritään edistämään maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä, kansainvälisyyteen tähtäävän kasvuyrittäjyyden lisääntymistä sekä alueelle suuntautuvien kansainvälisten investointien kasvua. Strategian toteutusta ja mahdollista uudistamistarvetta
arvioidaan Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian seurannan yhteydessä. 

Älykäs ja erottuva - Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on luettavissa täältä suomeksi ja englanniksi.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös