Arvonlisäys

Päivitetty 15.10.2018

Tilastokeskuksen mukaan arvonlisäyksellä (brutto) tarkoitetaan tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Toimialoittain tarkasteltuna suurin osuus arvonlisäyksestä Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2015 tapahtui terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla (13,3 prosenttia). Ajanjaksolla 2001–2015 arvonlisäyksen suhteellinen kasvu oli suurinta terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla (3,3 prosenttiyksikköä), asuntojen vuokrauksessa ja hallinnassa (2,1 prosenttiyksikköä) sekä rakentamisessa (1,4 prosenttiyksikköä).

Arvonlisäys toimialoittain 2015 (%)

Liitteet:
Arvonlisäys toimialoittain Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa 2001-2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös