Asuntokuntien velkaantuminen maakunnassa

Päivitetty 23.11.2017

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2016 asuntokuntia yhteensä 88 306, joista velallisia oli 52,8 prosenttia. Vuosina 2010–2016 velallisten asuntokuntien määrä laski 3,3 prosenttia. Asuntokuntien kaikki velat kasvoivat tarkastellulla aikavälillä noin 9,6 prosenttia.

Velkaa-velallinen-asuntokunta-2016.jpg

Vuonna 2016 maakunnassa asuntokunnilla oli yhteensä noin 2,5 miljardia euroa asuntovelkaa, joka oli 61,7 prosenttia kaikista niiden veloista. Samana vuonna koko maakunnassa asuntovelkaa oli 83 318 euroa asuntovelallista asuntokuntaa kohden. Kunnista korkein luku oli Seinäjoella (100 040 €/ asuntovel. asuntok.) ja matalin Karijoella (47 850 €/a.a.). Asuntovelat laskivat vuosina 2010–2016 vain kolmessa kunnassa, Karijoella (-5,1 %), Kauhajoella (-4,4 %) ja Ähtärissä (-2,2 %). Eniten ne kasvoivat Ilmajoella (29,0 %), Lappajärvellä (18,1 %) sekä Kuortaneella (16,9 %). Vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaalla neliövuokra kuukaudessa oli 10,04 euroa. Neliövuokra oli kasvanut vuodesta 2011 15,4 prosenttia.

asuntovelkojen-osuus-2016.jpg

Elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velat olivat vuonna 2016 noin 9,8 prosenttia (n. 390 miljoonaa euroa) kaikista veloista. Vuosina 2010–2016 eniten velat olivat kasvaneet Lapualla (61,2 %) ja Ähtärissä (56,9 %) ja laskeneet Isojoella (-32,0 %) sekä Karijoella (-27,7 %). Elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velkojen koron määrä on laskenut tarkastellulla aikavälillä jopa 12 kunnassa yli 20 prosenttia. Lopuissa kuudessa kunnassa määrä on myös laskenut, mutta hieman vähemmän. Keskimääräinen elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velka Etelä-Pohjanmaalla oli 90 601 euroa.

keskim-elinkeinot-ja-tulonlahteen-velat-10-16.jpg

Asuntovelan sekä elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velan lisäksi Etelä-Pohjanmaan asuntokunnilla oli muita velkoja (joihin lukeutuvat myös opintovelat 2015 lähtien) noin 1,14 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 tämä velkaosuus on kasvanut 14,3 prosenttia. Keskimääräinen ”muu velka” vuonna 2016 oli noin 33 324 euroa. Vuonna 2016 konkursseja tapahtui maakunnassa yhteensä 102.

konkurssit-ep-2016.jpg

Vuosina 2010–2015 asuntokuntien käytettävissä olevat rahatulot nousivat vain 0,3 prosenttia. (Vuodelta 2016 ei ole vielä tietoja.) Vuonna 2015 asuntokunnilla oli käytettävissä olevia rahatuloja velkoja enemmän seitsemässä maakunnan kunnassa. Lopuissa kunnissa käytettävissä olevat rahatulot olivat velkoja pienemmät. Tätä suhdetta kuvataan yleensä velkaantumisasteella, joka tarkoittaa velkojen osuutta käytettävissä oleviin rahatuloihin (vuodessa). Alhaisin velkaantumisaste oli Ilmajoella, jossa käytettävissä olevat rahatulot olivat 68,7 prosenttia velkojen määrästä. Korkein oli vuorostaan Lappajärvellä: 139,9 prosenttia. Vuosina 2010–2015 vain kahdessa kunnassa velkaantumisaste kasvoi, Evijärvellä (10,5 prosenttiyksikköä) sekä Kauhajoella (0,7).

Liitteet:
Velat ja velkajärjestelyt Etelä-Pohjanmaalla 2000-2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös