Baltic Bird                                  

http://www.baltic-bird.eu

Kesto: 1.1.2012-31.12.2014

Pääpartneri: EPTEK, Seinäjoki, Suomi

Partnerimaat: Ranska, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Portugali, Puola, Romania, Slovenia, Saksa ja Suomi

EP-partnerit: EPTEK, SeAMK ja EP-liitto

Rahoitusohjelma: Baltic Sea Region Programme 2007-2013

Kokonaisbudjetti: 2,9 M€

 

BALTIC BIRD -hankkeen tavoitteena oli lentosaavutettavuuden ja intermodaalisten liikenneyhteyksien parantaminen Itämeren alueen perifeerisillä alueilla. Näillä tavoitteilla hanke edisti sosioekonomista koheesiota, talouskasvua sekä myös kestävää kehitystä osallistuvilla alueilla. Hanke tähtäsi uusien lentoyhteyksien syntymiseen Itämeren alueella yhteisillä alueiden välisillä, hyviin käytäntöihin perustuvilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat muun muassa lentoliikenteen markkina-analyysit (matkustaja- ja lentoreittipotentiaali), yhteiset lentoasemien ja lentoreittien markkinointitoimenpiteet sekä matkailumarkkinointistrategioiden ja matkailukohteiden kehittämistä koskevat toimenpiteet.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös