Bruttokansantuote

Päivitetty 09.10.2018

*Vuoden 2015 osalta tiedot saattavat vielä tarkentua

Taloudellista kehitystä ja kasvua mitataan bruttokansantuotteella (BKT), joka on jollain alueella vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteenlaskettu arvo. Vuonna 2015 bruttokansantuote oli Etelä-Pohjanmaalla 30 342 euroa asukasta kohden. Maakunnista Etelä-Pohjanmaan BKT oli neljänneksi matalin; taakse jäivät Etelä-Savo, Pohjois-Karjala sekä Kainuu. Koko maan bruttokansantuote oli 38 248 euroa asukasta kohden.

Jos bruttokansantuotetta tarkastellaan viitevuoden 2000 hinnoin, oli se Etelä-Pohjanmaalla 21 437 euroa ja koko maassa 29 342 euroa per asukas. Näin laskettuna bruttokansantuote asukasta kohden on vuosina 2000–2015 noussut Etelä-Pohjanmaalla 3 526 euroa ja koko maassa 3 017 euroa.

EU-maiden asukaskohtaiseen keskiarvoon (indeksi, EU28 = 100) verrattuna vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuote oli 87 ja koko maan 109.

BKT asukasta kohden (indeksi) 2000-2015

Liitteet:
Bruttokansantuote maakunnittain 2000-2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös