Connected for Health (Uppkopplad för hälsa)

Här hittar du alla våra publikationer

 

Varaktighet: 5.6.2015 – 4.6.2016

Huvudpartner: Etelä-Pohjanmaan liitto (Södra Österbottens förbund)

Partnerländer: Finland, Sverige, Danmark, Republiken Tjeckien

Finansieringsprogram: Ytterligare finansiering från Kommissionen

Total budget: 1,7 miljoner euro

 

Syftet med Connected for Health (Uppkopplad för hälsa) -projektet var att testa hälsoteknologiapplikationer och utveckla fjärrtjänster för social- och hälsosektorn. Målsättningen för projektet var att samla in information om hur snabba kommunikationsnätverk skapar möjligheter för hemvård av patienter samt erbjuder kostnadsinbesparingar. För att finna lösningen genomfördes fyra pilotprojekt – två i Finland, ett i Sverige och ett i Danmark.

KOLLA VÅRA PILOTPROJEKT I FINLAND, SVERIGE OCH DANMARK!

 

 

 

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös