ECOWASTE4FOOD

Nettisivu: http://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/

Kesto: 1. vaihe 01.01.2017–31.12.2018, 2. vaihe 01.01.2019–31.12.2020

Pääpartneri: Montpellierin välimerellinen agronomia-instituutti, Ranska

Partnerimaat: Ranska, Puola, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Espanja ja Suomi

EP-partneri: EP-liitto

Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014–2020

Kokonaisbudjetti: 1,5 M€

ECOWASTE4FOOD-hankkeen tavoitteena on etsiä ja tunnistaa Euroopasta malleja, joiden avulla ruokahävikkiä voidaan pienentää elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa ja kulutuksen eri vaiheissa ekoinnovaatioiden kautta. Tavoitteena on löytää myös malleja ruoan tuotantoprosessien kehittämiseksi kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti sivuvirrat paremmin huomioiviksi. Tarkoituksena on löytää alueellisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä sekä tunnistaa strategiatoimenpiteitä, joita voidaan levittää ja monistaa.

Hankkeessa pyritään vaikuttamaan maakuntastrategian osioon 1.2.1, joka sisältää kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut. 

ECOWASTE4FOOD Action Plan - Ruokahävikin vähentämisen alueellinen toimintasuunnitelma Etelä-Pohjanmaalle

ECOWASTE4FOOD-hankkeen alueellisen toimintasuunnitelman tavoitteena on edistää ruokahävikin vähentämistä ruokaketjun eri tasoilla. Suunnitelman sisältämät toimenpiteet on koottu työpajojen, verkkokyselyn sekä kansainvälisten hankepartnerien hyvien käytäntöjen pohjalta, tiiviissä yhteydessä ruokaketjun toimijoiden ja hankkeen alueellisen sidosryhmän kanssa. Toimintasuunnitelman julkistamistilaisuus pidettiin 24.1.2019 Seinäjoella. Toimintasuunnitelma toteutettiin Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikön yhteistyönä, Ruoka-yksikön tuodessa laatimisprosessiin mm. ruokaketjun ja kestävien ruokajärjestelmien asiantuntemusta.

Prosessin aikana toimintasuunnitelman teemaksi nousivat Ruokahävikin jakelu ja koordinointi, Kuluttajainformaatio ja -vaikuttaminen, Ruoka-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden osaaminen sekä Tutkimus ja hankkeet. Yhteensä toimintasuunnitelma sisältää kymmenen toimenpidettä, joita alueen sidosryhmät toteuttavat yhteistyössä. Toimintasuunnitelma kirjoitettiin sekä suomeksi että englanniksi. Suunnitelman toteutumista seurataan hankkeen monitorointivaiheessa 1.1.2019-31.12.2020. 

Lue lisää:

TOIMINTASUUNNITELMA (pdf)

Tiivistetty TOIMINTASUUNNITELMAESITE (pdf)

 

Hankeuutisia:

2019

17.12.29019: Ruoka yhdistää - niin myös ruokahävikki 

1/2019 Etappi-Aviisi: 10 keinoa ruokahävikin vähentämiseksi on nyt kirjoissa ja kansissa

22.3.2019: Etappi-radio: Ecowaste4Food - tuloksia ruokahävikin vähentämiseen

8.1.2019: Ruokahävikin vähentämiseksi on laadittu toimintasuunnitelma

2018

9.3.2018: Etappi-radio: Ecowaste4Food-hankkeen vuosi

01/2018: EtappiAviisi: Miten estämme ruokaa joutumasta roskiin, kas siinä pulma?

30.1.2018: Ruokahävikin vähentämisen malleja esiteltiin kansainvälisille vieraille

2017

20.12.2017: SeAMK verkkolehti: Ruokahävikin vähentäminen - opintomatka Puolaan

13.11.2017: AB Seinäjoen blogi: Teknologia edellä ruokahävikin torjuntaan?

28.9.2017: EtappiAviisi: Etelä-Pohjanmaalla pureudutaan ruokahävikkiin

24.8.2017: Etappi-radio: Ecowaste4Food pureutuu ruokahävikkiin

3.5.2017: Blogikirjoitus: Ruokahävikki - vihdoinkin epätrendikästä

3.5.2017: Ruokahävikkiä karsitaan eurooppalaisella yhteistyöllä

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös