Egoprise

Kesto: 1.1.2009-31.12.2011

Pääpartneri: e-Government Association Mecklenburg-Vorpommern, Saksa

Partnerimaat: Ruotsi, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Suomi

EP-partnerit: SeAMK, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, EP-liitto

Rahoitusohjelma: Baltic Sea Region Programme 2007-2013

Kokonaisbudjetti: 2,5 M€

 

EgoPrise -hankkeen tavoitteena oli kehittää Itämeren maaseutualueiden julkishallinnon palveluita vastaaman paremmin elinkeinoelämän tarpeita sähköisten palveluiden avulla. Erityishuomion kohteena olivat julkisen hallinnon sähköisten palveluiden kehittäminen pk-yrityksiä paremmin palveleviksi. Hankkeen päämääränä oli osaltaan kehittää Itämeren alueen maaseutualueita entistä houkuttelevimmiksi alueiksi elää, yrittää ja investoida. Hankkeen aikana selvitettiin alueellisesti, millaisia parannuksia pk-yritykset toivovat julkisen hallinnon sähköisiin palveluihin. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja luoda virtuaalisia kohtaamispaikkoja (digital greenhouses) pk-yritysten ja muiden toimijoiden kuten korkeakoulujen ja julkishallinnon yhteiseksi sähköiseksi verkoistoitumisalustaksi.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös