Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia 2014-2020

Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategiassa on esitetty toimenpiteitä, joilla maakunta voi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Strategian tavoitteena on vastata energiatarpeeseen entistä kestävämmällä tavalla turvaten alueen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden. Strategiassa on esitetty toimialakohtaisia toimenpiteitä Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden lisäämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja strategian tavoitteiden toteuttamiseen. 

Strategian seuranta toteutetaan vuosittain järjestettävässä seurantakokouksessa. Esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi järjestetään vuosittain koko maakunnan kattava energiapäivä, johon kutsutaan kunnat, alueen yrityksiä sekä muita strategian toimeenpanosta vastaavia tahoja.

Toimenpiteiden seurannan indikaattoreita ovat: Kuva_Energia_ilmasto_strategia.jpg

  • Etelä-Pohjanmaan sähkönkulutus -ja tuotanto
  • Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus maakunnassa tuotetusta sähköstä
  • Puuenergian osuus kaukolämpölaitoksissa käytetyistä polttoaineista
  • Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus maakunnassa tuotetusta sähköstä
  • Maatilojen energiaohjelmaan liittyneet maatilat
  • Energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan liittyneet kunnat ja yritykset
  • Strategian tavoitteita toteuttavien hankkeiden määrä
  • Liikenteen määrä

 

Strategia kokonaisuudessaan:

Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia 2014-2020. Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf) >>

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös