Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen luova yrittäjyysmaakunta

Etelä-Pohjanmaan maakunta sijaitsee läntisessä Suomessa. Maakunnassa asuu noin 191 000 asukasta. Maakunnassa on 17 kuntaa. Keskuskaupunkina on reilun 60 000 asukkaan Seinäjoki. Etelä-Pohjanmaan pinta-ala on 14 000 neliökilometriä.

 

Etelä-Pohjanmaa 2016 kunnat

Etelä-Pohjanmaan kunnat >>

Maakunta osaa, uskaltaa ja menestyy

Etelä-Pohjanmaa on kuulu erityisesti yrittäjyydestään, viljavasta maaseudustaan ja monipuolisesta kulttuuritarjonnastaan. Yrittäjyys on maakunnan kehityksen ydinvoimavara. Maakunnassa kehitetään kasvuhakuista ja monialaista yritystoimintaa. Vahvat klusterit ovat elintarviketalous, metalli- ja teknologiateollisuus sekä puutuoteteollisuus.

Frami Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki

Frami on Seinäjoen merkittävin yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden keskittymä. Kuva: Juha Harju

 

Lakiaa ja komiaa

Eteläpohjalaiseen luonteenlaatuun on perinteisesti yhdistetty suorapuheisuus, ahkeruus, vakavuus, oikeamielisyys ja rohkeus. Nykyajan eteläpohjalainen tunnistaa juurensa. Viime vuosina maakuntaan on muuttanut enenevästi ihmisiä myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Etelä-Pohjanmaan luonnonoloille ovat tyypillistä tasaisuus ja lakeuksia halkovat joet. Suurimmat jokilaaksot ovat Kyrönjoen ja Lapuanjoen laaksot. Maakunnan harvalukuiset järvet ovat sijoittuneet Järviseudulle ja muualle maakunnan itäosiin.

Lakeaharju Etelä-Pohjanmaa

Lappajärvi on maakunnan suurin järvi. Se on muodostunut miljoonia vuosia sitten maahan osuneen meteoriitin aiheuttamaan kraateriin. Kuva: Laura Syväoja

Visio 2040:

Etelä-Pohjanmaa
on hyvinvoivien ihmisten
ja menestyvien yritysten
uudistuva ja yhteistyötä
rakentava kulttuurimaakunta.

(Maakuntastrategia)

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös