Etelä-Pohjanmaan liitto – vastuullista edunvalvontaa ja avointa yhteistyötä

Etelä-Pohjanmaan liitto on lakisääteinen maakunnallinen kuntayhtymä, jossa on 17 jäsenkuntaa. Liitto toimii kuntien ylläpitämänä kehittäjä- ja välittäjäorganisaationa. Etelä-Pohjanmaan liitossa työskentelee asiantuntijoita muun muassa aluesuunnittelun, aluekehityksen ja kulttuurin kehittämisen tehtäväalueilla. Liiton toiminnan ydinajatuksena on virittää ja toteuttaa laaja-alaista eri sektorit ylittävää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja koko maakunnan parhaaksi.

Etelä-Pohjanmaan liitto toteuttaa maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja liiton muiden toimielinten päätösten mukaisesti:

  1. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan mukaisia tehtäviä
  2. kansallisessa ja Euroopan unionin aluepoliittisessa lainsäädännössä tarkoitettuja maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisia tehtäviä
  3. muulla lainsäädännöllä maakunnan liitolle määrättyjä tehtäviä
  4. maakunnan edunvalvontaa sekä jäsenkuntien liitolle antamia kulttuuriin, kansainvälistymiseen, koulutukseen ja kunta-asioihin liittyviä tehtäviä

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös