EU Information Centre
Europe Direct South Ostrobothnia

Södra Österbottens förbunds EU-informationscenter är en del av EU-kommissionens informationsnätverk Europe Direct. Vi erbjuder information om EU och dess finansieringsprogram. EU-kommissionen ger nätverket både informativt och ekonomiskt stöd.

SÖDRA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS EU-INFORMATIONSCENTER:

• Svarar på frågor om EU, EU-finansiering samt internationell projektverksamhet.

• Ordnar informationstillfällen och seminarier om aktuella EU-frågor.

• Erbjuder stöd och utbildning för planering av internationella projekt. 

• Hjälper till att hitta samarbetspartners och information inom EU-länderna med hjälp av nätverket Europe Direct.

• Publicerar ett elektroniskt nyhetsbrev om aktuella frågor inom EU.

• Erbjuder handledning på gräsrotsnivå om deltagande i EU-program.

 

Infopunkten håller öppet under förbundets öppettider och finns i förbundets lokaler på fjärde våningen i Frams C-hus. Från kundservicepunkten kan du hämta publikationer och annat EU-material. Vid punkten finns en dator för sökningar på internet. Du kan även kontakta oss per e-post eller telefon. Vi svarar så snabbt som möjligt på dina frågor. När infopunkten är stängd kan du ringa det avgiftsfria servicenumret till Europe Direct, 00800 678 910 11.

Kontaktuppgifter

Södra Österbottens förbunds EU-informationscenter
Projekt koordinator Hanna Meriläinen
Kampusranta 9 C
60101 Seinäjoki 
Mobil 0400 241 813
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi

Har du nyligen använt dig av EU-informationscentrets tjänster? Ge respons!

Nyttiga länkar

Europe Direct Network
European Union
Europe Direct central information service
West Finland European Office
EU Bookshop
EUR-Lex database
Europe Information in Finland
European Commission
European Parliament

Europe Direct Centres in Finland

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös