Förbundet för regioner i Europa (AER)

Förbundet för regioner i Europa (The Assembly of European Regions, AER) är en politisk intresseorganisation med officiell förhandlingsstatus gentemot EU och som bevakar regionernas intressen. Medlemmarna i förbundet utgörs av 250 regioner i 35 olika länder samt 15 gränsöverskridande organisationer. Södra Österbottens förbund deltar i organisationens verksamhet vid förbundsstämmorna och inom olika nämnder (kultur, regionpolitik).

Förbundet för regioner i Europas webbplats http://www.aer.eu/

 

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös