Fridge-hankkeen pääkuva, joka kuvaa elintarviketuotantoa

FRIDGE

  • Nimi: FRIDGE - Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth
  • Verkkosivut: www.interregeurope.eu/fridge
  • Kesto: 1. vaihe 1.8.2019-31.7.2022, 2. vaihe 1.8.2022-31.7.2023
  • Pääpartneri: Tolnan alue, Unkari
  • Partnerialueet: Tolnan alue (Unkari), Itä-Flanderin alue (Belgia), Länsi-Makedonian alue (Kreikka), Hargitan alue (Romania), Bayerin alue (Saksa) ja Etelä-Pohjanmaa (Suomi)
  • EP-partneri: Etelä-Pohjanmaan liitto
  • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014-2020
  • Kokonaisbudjetti: 1,18 miljoonaa euroa.

 

HANKE LYHYESTI:

Kansainvälisessä Interreg Europe -ohjelmasta rahoitetussa FRIDGE-hankkeessa etsitään ratkaisuja ja hyviä toimintamalleja elintarvikealan pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Hyviä eurooppalaisia käytäntöjä kartoitetaan hankkeessa kolmella teema-alueella, joita ovat: yritysten tuottavuuden parantaminen, markkinoille pääsyn edistäminen sekä yrityksen kasvun edistäminen. Hankkeen aikana opituista käytänteistä pyritään levittämään tietoa mahdollisimman laajasti yrityksille ja yritysten toimintaympäristön kehittämisessä mukana oleville tahoille. Kukin alue laatii myös alueellisen toimintasuunnitelman, johon kirjataan konkreettisia toimenpiteitä toimialan kehittämiseksi.

 

ARTIKKELEITA:

Belgian elintarvikeyritysten tukitoimenpiteistä mallia Etelä-Pohjanmaalle. SeAMK Verkkolehti. Elina Huhta (23.3.2020). Lue juttu: https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/belgian-elintarvikeyritysten-tukitoimenpiteista-mallia-etela-pohjanmaalle/

Uusi FRIDGE-hanke etsii ratkaisuja elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyyn. EP-liiton Ajankohtaista. Hanna Meriläinen (30.10.2019). Lue juttu: https://www.epliitto.fi/ajankohtaista/uusi-fridge-hanke-etsii-ratkaisuja-elintarvikealan-pk-yritysten-kilpailukykyyn2

 

SEURAA HANKETTA SOSIAALISESSA MEDIASSA:

Facebook: Interreg Fridge, https://www.facebook.com/InterregFridge/
Twitter: Interreg Fridge, https://twitter.com/InterregFridge

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös