GRUNDUNDERVISNING I KONST

I Södra Österbotten ordnas mångsidig undervisning inom konst och kultur. Med grundundervisning i konst avses målinriktad undervisning i olika konstarter där man går vidare från en nivå till en annan. De här konstarterna är arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, hantverk, musik, ordkonst, cirkus, dans och teater.

Grundundervisningen i konst ska följa de läroplaner som utbildningsarrangören enligt konstart har godkänt och som bygger på den läroplan som Utbildningsstyrelsen har fastställt enligt konstart.

Nätverk för Grundundervisning i konst på ladskapsnivå

Nätverket för Grundundervisning i konst träffas några gånger om året och ordnar i april ett evenemang för grundundervisning i konst på landskapsnivå. Då arrangerar man tillsammans ett tiotal konserter, utställningar och uppträdanden på olika håll i landskapet, alla med samma tema.

Målet med den gemensamma evenemangshelheten är att lyfta fram grundundervisningen i konst samt göra anordnarna kända i landskapet och samtidigt göra människorna medvetna om undervisningen.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös