South Ostrobothnia

Södra Österbottens förbund

Södra Österbottens förbund är en samkommun bestående av totalt 18 kommuner som arbetar för att nå de mål som har satts upp i den regionala strategin.

Vi har byggt upp en kompetent utvecklingsorganisation som fungerar som en aktiv och samarbetsorienterad initiativtagare vid utvecklingsprojekt med betydelse för regionen. Vi arbetar på ett flexibelt och praktiskt sätt och tar hänsyn till regionens speciella särdrag.

För att kunna uppnå regionens gemensamma mål arbetar förbundet för att skapa en gemensam drivkraft för utveckling, och för att samla in resurser för detta ändamål. Södra Österbottens förbund strävar efter att skapa en framgångsrik region!

 

Syftet med Södra Österbottens förbunds verksamhet är att skapa en konkurrenskraftig och samverkande region som kännetecknas av hög utbildningsnivå, kompetens, välfärd och entreprenörskap.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi