(Lähde: StockSnap)

Nimi: Innovatiivisuutta ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle

Kesto: 1.1.2017 - 31.12.2018

Projektipäällikkö: Miika Laurila (miika.laurila(a)etelä-pohjanmaa.fi)

Etelä-Pohjanmaan liitossa alkoi 1.1.2017 EAKR-rahoitettu hanke: ”Innovatiivisuutta ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle”. Hankkeen tavoitteena on laajentaa alueellisen päätöksenteon käytössä olevaa tietopohjaa ja vahvistaa maakunnassa tehtävää tulevaisuustyötä sekä ja strategiatyötä. Hankkeessa tullaan käytännössä laatimaan alueellisen innovaatiotoiminnan tilannekuva-analyysi ja toimintatapa jatkuvalle seurannalle.

Hanke pyrkii vastaamaan ajankohtaisen ja oikean tiedon saamisen haasteisiin ja tuottamaan systemaattista analyysia aineistosta. Tavoitteena on saada ajantasaista, räätälöityä tietoa innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristön tilanteesta, tunnistaa haasteita ja mahdollisuuksia ja mahdollistaa faktoihin perustuva kehityskulkuihin vaikuttaminen ja elinkeinoympäristön kehittäminen. Tavoitteeseen päästään käynnistämällä yhteinen tiedontuotannon prosessi yhdessä elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kehittäjäorganisaatioiden kesken.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään useita työpajoja sekä vuoden 2018 aikana suurempi seminaari. Asiantuntijoiden kesken järjestetään määrittelytyöpajoja, joissa tunnistetaan keskeisimmät seurattavat aihe-alueet ja indikaattorit. Osallistavissa tulkintatyöpajoissa elinkeinoelämä ja kehittäjäorganisaatiot pääsevät esittämään näkemyksiään, määrittämään strategisia kysymyksiä ja painopistealueita ja ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla haasteisiin ja mahdollisuuksiin pystytään vastaamaan.

Hanke kestää vuoden 2018 loppuun saakka, jonka jälkeen innovaatiotoiminnan tilannekuvajärjestelmä jää uuden maakunhallinnon käyttöön.

Tutustu Innovaatiotoiminnan tilannekuva 2017 teemoihin!

Innovaatiotoiminnan tilannekuva 2017 (pdf)

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös