Internationella projektverksamhet

Projektverksamhet är en metod för att främja landskapets internationalisering.

Södra Österbottens förbund erbjuder aktörer inom landskapet information om olika internationella finansieringsprogram samt stöd för planering av internationella program samt nätverksbildande.

Målet för Södra Österbottens landskapsstyrelse är att tredubbla volymen för internationella projekt under EU:s programperiod 2014–2020.

Södra Österbottens förbund är en erfaren projektdeltagare. Förbundet har specialkompetens vad gäller finansieringsprogrammen BSR Interreg och Interreg Europe.

Södra Österbottens förbund fungerar även som regional kontaktpunkt för programmet Botnia-Atlantica.

PrimCareIT-project

 

 

 

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös