Internationella affärer

 

En av Södra Österbottens förbunds uppgifter är att främja internationella affärer.

Förbundet informerar om möjligheterna till internationellt samarbete och om finansieringsprogram, erbjuder rådgivning till sökanden och verkar aktivt inom internationella nätverk. Förbundet deltar till exempel i många internationella projekt som delfinansiär eller samarbetspartner.

Det blir allt viktigare att söka internationell finansiering eftersom man under den inledda programperioden delar ut allt mindre medel ur strukturfonder. Ökat internationellt samarbete och ökad projektverksamhet är till fördel för hela landskapet.

Uppgiftsområdets personal >>

 

 

Foto: Jaakko Hallila

 

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös