Internationella finansieringsprogram

Södra Österbottens förbunds internationaliseringsteam ger råd till aktörer inom regionen i frågor som rör internationell projektfinansiering. Förbundet har specialkompetens vad gäller Interreg-finansieringsprogrammen.

Södra Österbottens förbund fungerar som regional kontaktpunkt för programmet Botnia-Atlantica.

DE VANLIGASTE INTERNATIONELLA FINANSIERINGSPROGRAMMEN SOM ANVÄNDS I SÖDRA ÖSTERBOTTEN:

Botnia-Atlantica http://www.botnia-atlantica.eu/frontpage/
Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Interreg Baltic Sea Region http://www.interreg-baltic.eu/home.html
Interreg Europe http://www.interregeurope.eu/
Europe for Citizens http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
Creative Europe http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös