Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisut

Luettelo Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuista ja selvityksistä vuosilta 1994 - 2015

Ladattavissa olevat julkaisut (vuodelta 2014 ja uudemmat)

Julkaisusarja A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut
Julkaisusarja B: Selvitykset ja tutkimukset
Julkaisusarja C: Hallinnolliset asiakirjat ja tilastojulkaisut
Julkaisusarja D: Kirjallisuus

Julkaisusarja A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut

A:72 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi

A:71 Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutos. Kauppa ja keskustatoiminnot. Kaavaselostus

A:70 Etelä-Pohjanmaa - Jotakin parempaa (kulttuuristrategian päivitys vuosille 2019–2025)

A:69 Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutoksen ehdotusvaiheen viranomaisten lausunnot ja niihin laaditut vastineet

A:68 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen muistutukset ja niihin laaditut vastineet

A:67 Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutoksen luonnosvaiheen lausunnot ja niihin laaditut vastineet

A:66 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

A:65 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja niihin laaditut vastineet 

A:64 Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutos. Kauppa ja keskustatoiminnot. Kaavaselostus.

A:63 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan luonnosvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

A:62: Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021, ympäristöselostus

A:61 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ehdotusvaihe. Päivitetty 15.1.2018

A:60 Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

A:59 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018, tarkistus

A:58 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021

A:57 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018

A:56 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 3 - Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat. Kaavaselostus.

A:55 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 2, keskustatoiminnot, kauppa ja liikenne, kaavaselostus

A:54 Maanomistajien kuuleminen Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan tuulivoiman alueisiin ehdotusvaiheen jälkeen tehtyjen rajausmuutosten johdosta

A:53 Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan II osallistumis- ja arviointisuunnitelma: kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot

A:52 Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

A:51 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava I - Tuulivoima, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A:50 Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa. Kulttuuristrategia 2015-2020

A:49 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus. Ehdotus.

A:48 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015–2016                                      

A:47 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava vaihekaava I - Tuulivoima Maakuntakaavan linnustovaikutukset

A:46 Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta            

A:45 Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden eväät. Ympäristöselostus, Maakuntaohjelma 2014-2017

A:44 Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden eväät. Maakuntasuunnitelma 2040, Maakuntaohjelma 2014-2017

A:44 South Ostrobothnia's Future Path. Regional development plan 2040 & Regional programme 2014-2017

Julkaisusarja B: Selvitykset ja tutkimukset

B:91 Etelä-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan vaikuttavuuden arviointi

B:90 Elinvoimaa kansainvälisyydestä, Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 2019

B:89 Etelä-Pohjanmaan ampumaratojen kehittämissuunnitelma

B:88 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2017

B:87 Etelä-Pohjanmaan suoluonto -kysely 2016

B:86 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset (2016)

B:85 3. vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta, luonnosvaihe. Turvetuotantoa osoittavat kaavamerkinnät.

B:84 Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017

B:83 Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2017

B:81 Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040

B:80 Etelä-Pohjanmaan liiton ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma 2016-2018

B:79 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava II. Vaikutusten arviointi 5.1.2016

B:78 Selvitys suurimittakaavaisen bioenergian tuotannon tarpeista ja mahdollisuuksista Etela-Pohjanmaalla

B:77 Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. Jatkotarkastelu 3. jakovaiheen valuma-alueille

B:76 Konst, kultur, välfärd – God praxis och goda verksamhetsmodeller

B:76 Taide, kulttuuri, hyvinvointi – Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja

B:75 Selvitys Etelä-Pohjanmaan ystävyyskuntatoiminnasta

B:74 Etelä-Pohjanmaan venesatamat, lentoasemat ja -paikat

B:73 Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset

B:72 Etelä-Pohjanmaan keskusverkkoselvitys

B:70 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030

B:69 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys

B:68 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus, Tilastoliite 2014

B:67 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014

B:66 Tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset Etelä-Pohjanmaan arvokkaille maisema-alueille. Maisemaselvitys.

B:65 Tuulivoimapuistojen näkymävaikutukset Etelä-Pohjanmaalla. Päivitys.

B:64 Älykäs ja erottuva - Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia. South Ostrobothnia – Smart & Outstanding. Strategy fo Smart Specialisation

B:63 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma. Päivitys 2014

B:62 Selvitys Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaan merkityistä seudullisesti merkittävistä venesatamista 2013

B:61 Etelä-Pohjanmaan energia- ja kasvihuonekaasutase 2010

B:60 Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia

B:59 Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi 

Julkaisusarja C: Hallinnolliset asiakirjat ja tilastojulkaisut

C:94 Henkilöstökertomus 2019

C:93 Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös 2019

C:92 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 sekä taloussuunnitelma 2021-2022

C:91 Henkilöstökertomus 2018

C:90 Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

C:89 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 sekä taloussuunnitelma 2020-2021

C:88 Henkilöstökertomus 2017

C:87 Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

C:86 Enemmän Hyteä, vähemmän Sotea. Hyvinvointia ja terveyttä kulttuurista

C:86 Mera välfärd, mindre sjukvård. Kultur ger välfärd och hälsa

C:85 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma 2019-2020

C:84 Henkilöstökertomus 2016

C:83 Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

C:82 Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

C:81 Henkilöstökertomus 2015

C:80 Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

C:79 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018, talousarvio 2016

C:78 Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

C:77 Henkilöstökertomus 2014

C:76 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Talousarvio 2015

C:75 Henkilöstökertomus 2013

C:74 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 ja talousarvio 2014

C:73 Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

 JULKAISUSARJA D: KIRJALLISUUS

D:5 Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla! -Kytösavut XX

 Julkaisujen tilaukset ja niihin liittyvät tiedustelut voi tehdä alla olevalla lomakkeella:

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös