Kansainvälisiä rahoitusohjelmia

Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymistiimi neuvoo alueen toimijoita kansainväliseen hankerahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisosaamista liitossa on Interreg-rahoitusohjelmista. 

Etelä-Pohjanmaan liitto toimii Botnia-Atlantica-ohjelman alueellisena contact pointina.

 

Yleisimmät Etelä-Pohjanmaalla käytetyt kansainväliset rahoitusohjelmat

 

Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica-ohjelma on kehittämishankkeita rahoittava EU:n raja-alueohjelma, joka kattaa Suomessa pohjalaismaakunnat, Ruotsissa Västerbottenin, Västernorrlannin läänit sekä Nordanstigin kunnan Gävleborgin läänissä ja Norjasta Norlandin alueen. Etelä-Pohjanmaa on tällä ohjelmakaudella ensimmäistä kertaa ohjelman täysjäsen. Ohjelman toimintalinjat ovat 1) innovaatio, 2) elinkeinoelämä, 3) ympäristö, 4) kuljetus. Ohjelman rahoitus on 34,2 miljoonaa euroa.

Botnia-Atlantican suomenkieliset kotisivut http://www.botnia-atlantica.eu/home-fi/ 

 

Erasmus+

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan koulutus-, nuoriso- ja urheilusektorin hankkeita. Ohjelman toimintalinjat ovat 1) yksilöiden oppimiseen liittyvä liikkuvuus, 3) innovaatioita ja hyviä käytänteitä edistävä yhteistyö sekä 3) toimintapolitiikkauudistusten tukeminen. Ohjelman budjetti on noin 15 miljardia euroa.

Erasmus+ -ohjelman kotisivut suomeksi http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_fi.htm

Tietoa Erasmus+ -ohjelmasta suomeksi http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus

 

Horisontti 2020

Horisontti 2020 on EU:n puiteohjelma, jolla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Ohjelmalla tuetaan kolmea osa-aluetta, joita ovat huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet. Ohjelman rahoitus on 80 miljardia euroa.

Horisontti 2020 -ohjelman kotisivut http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Tietoa Horisontti 2020 -ohjelmasta suomeksi http://www.tekes.eu/horisontti-2020/

 

Interreg Baltic Sea Region

Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta tuetaan kehityshankkeita Itämeren valtioiden alueella. Ohjelmasta rahoitetaan hankkeita seuraavista toimintalinjoista: 1) innovointikyky, 2) luonnonvarojen tehokas hallinta, 3) kestävä liikenne, 4) Itämeristrategian toteuttaminen. Ohjelman budjetti on 278,6 miljoonaa euroa.

Itämeren alueen Interreg-ohjelman kotisivut http://www.interreg-baltic.eu/home.html

 

Interreg Europe

Interreg Europe -rahoitusohjelma kattaa EU-jäsenmaiden lisäksi Norjan ja Sveitsin. Ohjelmasta rahoitetaan kehittämishankkeita seuraavista toimintalinjoista: 1) teknologia- ja innovaatiokehityksen vahvistaminen, 3) pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, 3) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen, 4) ympäristönsuojelu ja resurssitehokkuus. Ohjelman rahoitus on 359,3 miljoonaa euroa.

Interreg Europe -ohjelman kotisivut http://www.interregeurope.eu/

 

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta tuetaan hankkeita, joilla tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja rohkaistaan kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon. Ohjelmasta rahoitetaan Eurooppalaista muistiperintöä tukevia hankkeita sekä demokraattiseen toimintaan osallistumista ja kansalaisvaikuttamista. Ohjelmasta on mahdollista hakea tukea kuntien väliseen yhteistyöhön, kuntien välisten verkostoitumishankkeiden ja kansalaishankkeiden rahoitukseen. Ohjelman budjetti on 185 miljoonaa euroa.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kotisivut https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Tietoa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta suomeksi http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa

 

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa -ohjelmasta tuetaan audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelma jakautuu kulttuuriohjelmaan ja mediaohjelmaan. Kulttuuriohjelmasta annetaan tukea muun muassa toimijoiden yhteisille hankkeille, verkostoille, hyvien käytänteiden vaihtamiselle, kiertäville näyttelyille konserteille sekä kirjallisuuden kääntämiselle. Mediaohjelmasta taas on mahdollista saada tukea AV-teosten tuotannolle, markkinoille levittämiselle, koulutukselle ja digitoinnille. Lisäksi Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan muun muassa palkintoja, kulttuuripääkaupunkeja ja kulttuuriperintötunnustusta. Ohjelman rahoituskehys on 1,46 miljardia.

Luova Eurooppa -ohjelman kotisivut http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Tietoa Luova Eurooppa -ohjelmasta suomeksi http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa

 

 

 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös