Kieli ja kansalaisuus

Päivitetty 07.11.2018

Etelä-Pohjanmaa on suhteellisesti mitattuna kaikista maakunnista suomenkielisin. Vuoden 2017 lopulla suomea äidinkielenään puhui 97,6 prosenttia väestöstä. Vieraskielisiä eli muita kuin Suomen virallisia kieliä (suomi, ruotsi, saame) äidinkielenään puhuvia oli väestöstä 2,1 prosenttia (3 957). Suurimmat vieraskieliset ryhmät maakunnassa olivat venäjänkieliset (21,1 % vieraskielisistä) ja vironkieliset (18,8 %). Myös koko maassa vuoden 2017 lopulla suurimmat vieraskielisten kieliryhmät olivat venäjän- ja vironkieliset. Kolmanneksi suurin vieras kieli valtakunnallisesti oli arabia, jota kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla puhuu vain 2,2 prosenttia vieraskielisistä. Muita suuria kieliryhmiä maakunnassa olivat unkari (7,0 % vieraskielisistä), thai (5,2 %) sekä englanti (4,4 %).

Kaiken kaikkiaan kotimaisia kieliä puhuvien määrä laski niin Etelä-Pohjanmaalla kuin myös koko maassa. Maakunnassa muutos vuodesta 2016 oli -0,6 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana muutos on ollut yhteensä -2,8 prosenttia. Vieraskielisten määrä vuorostaan on kymmenessä vuodessa lähes kolminkertaistunut, ja esimerkiksi vuodesta 2016 kasvu oli 2 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2017 lopulla 3 150 ulkomaan kansalaista, eli 1,6 prosenttia koko maakunnan väestöstä oli ulkomaalaisia. Osuus oli kaikista maakunnista pienin, koko maan väestön osuuden ollessa 4,5 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten suurimmat ryhmät maakunnassa olivat virolaiset (23,3 % ulkomaalaisista) ja venäläiset (12 %). Muita suuria kansalaisryhmiä olivat esimerkiksi unkarilaiset (7,3 % ulkomaalaisista), ukrainalaiset (5,7 %), thaimaalaiset (5,6 %) sekä ruotsalaiset (5,5 %). Maanosittain jaoteltuna eniten ulkomaalaisia oli Euroopan alueelta (74,5 % ulkomaalaisista) sekä Aasiasta (18,3 %).

Ulkomaalaisperäinen väestö Etelä-Pohjanmaalla

Liitteet:
Kansalaisuudet Etelä-Pohjanmaalla 2017
Ulkomaalaisperäinen väestö Etelä-Pohjanmaalla 2017
Kieliryhmät Etelä-Pohjanmaalla 2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös