Kokonaismaakuntakaava 2005

Etelä-Pohjanmaan voimassa olevan maakuntakaavan valmistelu aloitettiin vuonna 1999. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 1.12.2003 ja se vahvistettiin Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Kaavaan on tehty muutos Lapuan kaupungin Honkimäen alueen osalta ja Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muutoksen 5.12.2006.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on laadittu sovittamalla yhteen valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita paikallisten ja alueellisten tarpeiden kanssa. Kaavalla vahvistetaan Etelä-Pohjanmaan alueidenkäytön ja aluerakenteen kehittämisen pääperiaatteet ohjeeksi yksityiskohtaisemmalle suunnittelu- ja kehittämistyölle.

Maakuntakaava muodostaa kokonaiskaavan, joka sisältää viisi teema-aluetta. Maakuntakaavaa toteutetaan liiton muiden suunnitelmien ja edunvalvontatyön kautta.

Maakuntakaava kumoaa Ympäristöministeriön vahvistaman Etelä-Pohjanmaan seutukaavan kokonaisuudessaan.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös