Koulutustaso

Päivitetty 23.11.2017

Koulutustasoa kuvataan usein vertailemalla väestöstä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita, keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita. Tilastokeskuksen mukaan tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan minkä tahansa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita (korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan). Keskiasteen tutkinnolla tarkoitetaan esimerkiksi ylioppilas- tai ammatillisia tutkintoja. Korkea-asteen tutkintoihin on laskettu mukaan alimman korkea-asteen, alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot. Väestön suorittamaa koulutusta voidaan luokitella esimerkiksi koulutustason ja suoritetun tutkinnon mukaan. Lisää koulutusasteista voit lukea täältä.

Etelä-Pohjanmaan väestön koulutustaso on maan keskiarvoa alhaisempi, joskin se on noussut viimeisen 15 vuoden aikana tasaisesti nuorempien ikäluokkien kouluttautuessa. Vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 69,2 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus oli 71,3 prosenttia.

Maakunnan asukkaista suhteellisesti useampi on suorittanut keskiasteen tutkinnon kuin Suomen väestöstä keskimäärin (Etelä-Pohjanmaalla 44,7 prosenttia ja koko maassa 40,9 prosenttia). Ero väestöosuuksissa oli suurin korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden kohdalla, joka oli Etelä-Pohjanmaalla 24,5 prosenttia ja koko maassa 30,4 prosenttia. Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla oli 30,8 prosenttia ja valtakunnallisesti 28,7 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Tutkintoja suorittaneiden osuus suhteessa 15 vuotta täyttäneisiin oli kunnittain tarkasteltuna korkein Seinäjoella (75,9 %) ja Ilmajoella (71,8 %). Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus puolestaan oli korkein Karijoella (48,1 %) ja matalin Soinissa (41,6 prosenttia). Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita suhteessa väestöön oli eniten Seinäjoella (31,9 %) ja Lapualla (27,6 %). Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien väestöosuus oli korkein Isojoella (43,8 %) ja matalin Seinäjoella (24,1 %).

tutkinnon-suorittaneet-2016.jpg

Etelä-Pohjanmaan väestön koulutustaso nousee koko ajan. Alla olevaan taulukkoon on kuvattu maakunnan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkinnon suorittaneiden, keskiasteen tutkinnon suorittaneiden ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden suhteelliset osuudet, jotka ovat kaikki kasvaneet vuosien 2011-2015 välisenä aikana.

koulutustaso-ep-2016.jpg

Liitteet
Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla 2010-2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös